Ny kontrakt med SkandiaEnergi AS


2016 startet flott for MAIK. Kundeavtale mellom SkandiaEnergi og MAIK ble signert.
Implementeringsprosjektet ble sparket i gang i januar.


Vi er nå i driftsfasen, hvor Morten Østerud er kundeansvarlig.


SkandiaEnergi kjøper nå tjenestene meldingshåndtering, avregning, fakturering, betalingsadministrasjon, innfordring og drift av kundesystem av MAIK.


MAIK involverer de beste ressurser, som skal sikre at SkandiaEnergi skal merke at de har valgt den riktige leverandøren.


Hjemmesiden til SkandiaEnergi AS finner du på www.skandiaenergi.no