NBS Go Live
Dato for NBS Go Live er satt til mandag 1. mai 2017. Siden forsinkelsen ble offentliggjort i juni 2016 har NBS-prosjektet arbeidet med å stabilisere og forbedre avregningssystemet og bekrefter nå at den nye prosjektplanen vil sørge for å levere et system som fungerer til lanseringsdatoen.

 

Elhub Go Live
Ny dato for Elhub Go Live er 23. oktober 2017. Med innspill fra ekspertgruppen for test og migrering og NVE har vi kommet frem til at 23. oktober er første reelle dato for å sette Elhub i drift. Planen innebærer at alle nettselskaper og kraftleverandører skal ha fullført sine test- og migreringsaktiviteter innen sommeren 2017.

 

I forbindelse med Elhub og NBS tilbyr Maik tjenester knyttet til datavask, migrering, systemkonfigurasjon, testing og sertifisering.