MAIK har inngått kontrakt med Akershus Energi

Undertegnet kundeavtale i november

Den 25. november 2016 ble kundeavtale mellom Akershus Energi Varme AS og MAIK AS signert.


Akershus Energi Varme AS har inngått avtale om kjøp av MAFI-tjenester og drift av kundesystem av MAIK.


Implementeringen starter allerede i desember. Morten Østerud og Lars Hasselgård vil være prosjektledere fra Maik. Morten Østerud vil være kundeansvarlig, når prosjektet går over i driftsfasen medio April 2017.


MAIK involverer de beste ressurser, som skal sikre at Akershus Energi Varme AS skal merke at de har valgt den riktige leverandøren


Hjemmesiden til Akershus Energi Varme AS finner du på www.akershusenergi.no

 

 

 

Salgskonsulent Morten Østerud i Maik AS og Kundeansvarlig Berit Lindmo i Akershus Energi Varme AS