MAIK har inngått kontrakt med Hvaler kommune om drift av system for automatisk avlesning av vannmålere.


I første omgang dreier det seg om et pilotprosjekt på ca. 100 fjernavleste målere.

 

MAIK håndterer innsamling av måleverdier for vann, validering og estimering av verdier samt håndtering av alarmer og hendelser fra vannmålerne. Løsningen fungerer bra, det er allerede avdekket flere vannlekkasjer hos kommunen som følge av de nye systemet.


På sikt håper vi selvsagt kommunen vil bygge ut løsningen med automatisk vannmåling til alle beboere på Hvaler og at MAIK blir en viktig bidragsyter i dette arbeidet.