Forbruksavgiften økes fra 16,00 til 16,32 øre/kWh.
Purregebyret for 2017 økes fra kr 65,00 til kr. 70,00 f.o.m. 1.1.17
Forsinkelsesrenta forblir uendret på 8,50 %