Kontrakt med Eidsiva

MAFI tjenester for Eidsiva Bioenergi

MAIK er stolte over å ha vunnet anbudet på målerverdi-innsamling og fakturering for Eidsiva Bioenergi AS.

 

Avtalen ble undertegnet i februar og implementeringsprosjektet startet umiddelbart.

 

Fra mai måned er vi i full gang med leveranse av våre tjenester.


MAIK involverer de beste ressurser, som skal sikre at Eidsiva Bioenergi AS skal merke at de har valgt den riktige leverandøren.

 

 

Hjemmesiden til Eidsiva Bioenergi finner du på www.eidsiva.no/fjernvarme/