Ny forskrift om begrenset adgang til forskuddsfakturering gjeldende fra 1. januar 2016


NVE sendte i oktober 2013 høringsnotat vedrørende krav om etterfakturering. Deretter ble revidert forslag om begrenset adgang til forskuddsfakturering sendt på annengangs høring i juni 2014. I juni 2015 kom endelig forskrift som vil tre i kraft 1. januar 2016.


Målet med forskriften er å begrense faren for at forbrukerne taper penger. NVE mener noen kraftselskaper henter inn urimelig store forskuddsinnbetalinger fra kundene sine og utsetter dem dermed for en økonomisk risiko.


Allerede fra 1. januar 2016 vil følgende gjelde:


• Kraftleverandørene kan forskuddsfakturere for maksimalt 10 uker mellom fakturaforfall og tidspunkt for levering.
• Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat for hver faktureringsperiode.
• Beregning av volum skal baseres på historisk forbruk i målepunktet.
• Beregning av priselementer skal baseres på månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs. Denne prisen skal maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to uker for den månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering.
• Vekslingskurs mellom NOK og EUR skal maksimalt settes til Norges Banks midtkurs samme dato som valgt stengningspris.Vi har kun tatt med hovedpunktene i forskriftsendringen. For fullstendig informasjon rundt behandling av høringssvar og forskriftsendringer henviser vi til NVE.no og følgende oppslag; 
nve.no (forside) > NVE - alle nyhetssaker > NVE - Pressemeldinger > Stopper store strømforskudd