NVE endrer reglene for konserninterne kjøp


NVE innfører fra 1. juli 2016 et generelt krav om at nettselskapenes innkjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra søsterselskap i samme konsern.


NVE mener at innføringen av krav om konkurranse på konserninterne kjøp bidrar til å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig. Forskriftsendringen legger til rette for likebehandling av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning og kan bidra til nye markedsmuligheter for uavhengige leverandører, sier NVE.


Forskriftsendringen innebærer at nettselskapenes konserninterne anskaffelser må følge det samme regelverket som allerede gjelder for nettselskapets øvrige anskaffelser i markedet.


Dette vil medføre en del endringer når det gjelder:


• Måling
• Avregning
• Fakturering
• Driftskontrollsystemer


Forskriftsbestemmelsen skal ikke omfatte anskaffelser av:


• Administrative tjenester
• Eiendomstjenester


For fullstendig informasjon om forskriftsendringen henviser vi til NVE.no og følgende oppslag; 
nve.no (forside) > NVE - alle nyhetssaker > NVE - Nyheter > NVE krever konkurranse på konserninterne kjøp