AKTUELT

Elhub i full drift

  • Aktuelt MAIK
Elhub er fra 18. februar 2019 i full drift. Alle leverandørbytter og flyttinger samt oppdatering av kunde- og målepunktinformasjon går via Elhub. Nettselskapene sender nå alle måleverdier til Elhub, kraftleverandørene vil motta alle sine måleverdier fra Elhub. Innføring av Elhub...

Forsinkelsesrenten øker til 8,75% fra 1. januar 2019

  • Aktuelt MAIK
Nyhet vedr. renten! Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent fra 1. januar 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

MAIK vil bistå Voss Energi med Elhub forberedelser

  • Aktuelt MAIK
Voss Energi har valgt MAIK som tjenesteleverandør i arbeidet med forberedelsene mot Elhub. MAIK vil blant annet bistå Voss Energi med tjenester knyttet til datakvalitet, milepæl M11, generalprøvene mot Go-Live samt bistand i forbindelse med oppstart av Elhub i februar...

MAIK har inngått kontrakt med Nesodden Kommune

  • Aktuelt MAIK
MAIK og Nesodden Kommune  inngår et samarbeid omkring etablering av datakommunikasjon med vannmålere gjennom nettselskapet AMS struktur. Målsetningen i fellesskap er å skape en samfunnsmessig og miljømessig god løsning. Dette vil bidra til bedre kontroll på vannforbruket i kommunen, muligheter...

MAIK er med i ekspertgruppe for Gjennomfakturering

  • Aktuelt MAIK
Statnett har i regi av Systemstøtte for Ediel og Norsk Ediel Ekspertgruppe igangsatt et prosjekt for Gjennomfakturering del II. Målet med prosjektet er å se på ytterligere forenkling av gjennomfakturering og forbedring av prosesser og rutiner relatert til dette. Det er...

MAIK deltar på Markedskonferansen 2018

  • Aktuelt MAIK
MAIK vil også i år delta med stand på Markedskonferansen. Markedskonferansen er strømleverandørens viktigste møteplass og arrangeres av Energi Norge på Quality Airport Hotel Gardermoen, den 7-8 november 2018. For mer informasjon om konferansen, se link. Du er hjertelig velkommen...