AKTUELT

MAIK har inngått kontrakt med Nesodden Kommune

  • Aktuelt MAIK
MAIK og Nesodden Kommune  inngår et samarbeid omkring etablering av datakommunikasjon med vannmålere gjennom nettselskapet AMS struktur. Målsetningen i fellesskap er å skape en samfunnsmessig og miljømessig god løsning. Dette vil bidra til bedre kontroll på vannforbruket i kommunen, muligheter...

MAIK er med i ekspertgruppe for Gjennomfakturering

  • Aktuelt MAIK
Statnett har i regi av Systemstøtte for Ediel og Norsk Ediel Ekspertgruppe igangsatt et prosjekt for Gjennomfakturering del II. Målet med prosjektet er å se på ytterligere forenkling av gjennomfakturering og forbedring av prosesser og rutiner relatert til dette. Det er...

MAIK deltar på Markedskonferansen 2018

  • Aktuelt MAIK
MAIK vil også i år delta med stand på Markedskonferansen. Markedskonferansen er strømleverandørens viktigste møteplass og arrangeres av Energi Norge på Quality Airport Hotel Gardermoen, den 7-8 november 2018. For mer informasjon om konferansen, se link. Du er hjertelig velkommen...

MAIK på 1. plass med flest gjennomførte testcaser til Elhub

  • Aktuelt MAIK
MAIK deltok på Avregningskonferansen 2018 der hele bransjen møtes i regi av Statnett. Elhub var på årets agenda.   Under presentasjonen “Hva må markedsaktørene fokusere på fremover for å være klare for Elhub?” ble leder for måleravdelingen i MAIK, Per...

MAIK sine kunder har gjennomført aktørgodkjenningen til Elhub!

  • Aktuelt MAIK
Elhub melder pr. 5 september at 361 av 474 aktører har gjennomført aktørgodkjenningen. MAIK utfører Elhub forberedelser på vegne av flere kunder, og kan meddele at alle våre kunder er godkjent i aktørgodkjenningen! MAIK har for øvrig utført tjenester knyttet...

MAIK tar i bruk robotteknologi

  • Aktuelt MAIK
En digital medarbeider eller digital arbeidskraft er en mykvare som imiterer hvordan mennesker bruker datamaskinen i repetitive arbeidsoppgaver.