Kategori

Avregning

Kategori
Avregning, MAFI-tjeneste kraftbransjen

Ved avregning gjøres kontroller i forkant av fakturering, som sikrer at sluttkundene får korrekt faktura.…