Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel4 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

Elhub i full drift – juni 2019

I februar 2019 ble Elhub satt i drift. Elhub er en nøytral datahub som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

Elhub har to hovedfunksjoner:

 • Måleverdier og beregninger
  • Distribusjon av måleverdier
  • Balanseavregning
  • Korreksjonsoppgjør
 • Markedsprosesser
  • Leverandørbytte
  • Anleggsovertagelse
  • Oppdatering av kunde og målepunktinformasjon

 

MAIK har ansvaret for oppfølging av måleverdier og markedsprosesser mot Elhub for de fleste av våre kunder. Erfaringen så langt er at mange, både nett og kraftselskaper, sliter med oppfølging av prosesser mot Elhub. Vi inngår derfor stadig kontrakter med nye selskaper som ønsker slik bistand. MAIK har tett dialog både med Elhub og leverandører av KIS systemer og vi har opparbeidet oss god kompetanse på oppfølging av Elhub prosesser, spesielt når det oppstår feil.

Fagsjef Per Gunnar Rækken fikk også utmerkelse for å ha gjennomført flest aktørgodkjenningstester (AGT) mot Elhub i Norge. Vi ser at med Elhubs strenge krav til data og frister for de ulike prosesser er det å krevende å rette opp feil når disse oppstår. Det kan være feil som oppstår i KIS systemet, avvik mellom KIS og Elhub eller data som ikke er oppdateres i Elhub. Det er også en realitet at dagens KIS systemer på enkelte områder ikke er godt nok tilpasset Elhub, dette skaper tidvis mye unødige feil som det er krevende å rette opp i. Fortsatt ser vi et stort behov for oppfølging av måleverdier for kraftselskap. Tidligere var det tilstrekkelig å følge opp dette mot netteiere, nå må det følges opp både mot Elhub og netteiere. Spesielt håndteringen av standmålt anlegg har vært utfordrende etter overgang til Elhub.

Elhub har nå gjennomført første kjøring av avviksoppgjør, både for profil og timesavregnede målepunkter. Her er det også behov for kontroller og avstemming av underlag mot faktura. Daglig rapportering av måleverdier og beregning av balanseavregning krever kontinuerlig oppfølging og kontroll for nettselskapene. Spesielt i ferieperioder og ved sykdom kan dette være en utfordring å få til. Maik har denne type oppfølging for mange kunder og har derfor tilgjengelige ressurser til dette alle virkedager.

 


 


MAIK utfører målerverdihåndtering samt kontroll og oppfølging av alle markedsprosesser mot Elhub som f.eks. leverandørbytter, anleggsovertakelse, oppdatering av kundeinformasjon og målepunktinformasjon. Om du ønsker en problemfri og effektiv håndtering av Elhub prosesser, er det bare å ta kontakt på maik.no eller direkte til fagsjef Per Gunnar Rækken, tlf. 958 11 605, per.gunnar.raekken@maik.no