Elhub i full drift

Elhub er fra 18. februar 2019 i full drift.
Alle leverandørbytter og flyttinger samt oppdatering av kunde- og målepunktinformasjon går via Elhub.
Nettselskapene sender nå alle måleverdier til Elhub, kraftleverandørene vil motta alle sine måleverdier fra Elhub.
Innføring av Elhub har vært et langt prosjekt med en hektisk innspurt. Noen utfordringer har det vært, men vi ser men vi ser nå at det fungerer og meldingene går som de skal. Fortsatt gjenstår en del arbeid med å effektivisere Elhub prosesser både hos nett- og kraftselskaper. Effektivisering av prosesser og tilpasning av IT-systemer er et viktig arbeid som vil fortsette fremover.

MAIK har bistått alle sine kunder med forberedelsene til Elhub.

Les mer om oppstarten til Elhub i denne artikkelen fra Distriktsenergi.