Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Forsinkelsesrenten øker til 8,75% fra 1. januar 2019

Nyhet vedr. renten!

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent fra 1. januar 2019.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/