Forsinkelsesrenten øker til 8,75% fra 1. januar 2019

Nyhet vedr. renten!

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent fra 1. januar 2019.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/