Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel4 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

Funksjonelt skille

Kraft og nett i samme konsern? Dette bør du vite om de nye kravene.

Om kort tid innføres det nye regler for selskaper med kraft og nett i samme konsern.
Fagansvarlig

Cecilie Lunde
Mobil: 90 23 87 75

Fagansvarlig

Cecilie Lunde
Mobil: 90 23 87 75

Hittil har det ikke vært krav til skille mellom nett og annen virksomhet i energikonsern med færre enn 100.000 nettkunder. Fra nyttår blir det altså krav om selskapsmessig og funksjonelt skille, det vil si at nettselskapet skal skilles ut i eget selskap som ikke driver med annen virksomhet, forklarer Cecilie Lunde.

Store endringer

For dem med kraft og nett i samme konsern, innebærer regelverket en del endringer.

Man kan fortsatt være i samme konsern, men det blir strenge regler med tanke på hva som kan gjøres på tvers, sier hun, og fortsetter.

Per i dag kan for eksempel nettdelen i et konsern sende ut felles faktura for både kraft og nett. Dette kan man fra nyttår ikke lenger gjøre, da dette ikke gir konkurranse på lik linje med frittstående kraftselskaper. Et annet eksempel er at kraftselskapene ikke lenger kan få tilgang inn i nettbasen og de kundeopplysningene som ligger der, forklarer hun.

Her kan du lese mer om tjenestene MAIK leverer.
Hjelp å få

For dem det gjelder innebærer endringene at man enten må bygge opp to kompetansesentre – eller  oppsøke tjenestene hos en ekstern leverandør.

Har man ikke tid eller kompetanse til å bygge opp og vedlikeholde denne biten selv, anbefaler Lunde at man finner en dyktig samarbeidspartner i god tid før årsskiftet.

Vi i MAIK bistår gjerne. Vi har spisskompetanse og lang erfaring både når det gjelder både fakturering og betalingsadministrasjon for kraft- og nettselskap. Vi kan fungere som en rådgiver, men også håndtere hele prosessen, sier hun.

Mange fordeler

I tillegg til de nevnte punktene, kan et samarbeid med MAIK kan også innebære en rekke andre fordeler.

Lunde peker blant annet på at dette i de fleste tilfeller vil være en kostnadseffektiv løsning. Dette skyldes både at selskapene slipper å bygge kompetanse inhouse, óg at man nyter godt av de stordriftsfordelene man får via MAIK.

Ikke minst vil bedriften slippe å risikere utfordringer som følge av egne ansattes fravær.

Vi har en stabil, svært kompetent og erfaren ressurspool som sikrer produksjon ved sykdom og ferie. Dét alene kan være en årsak til at mange velger å inngå et samarbeid med oss. 

Ønsker du å vite mer?

MAIK har spesialisert seg på fakturering og betalingsadministrasjon for kraft- og nettselskaper, og vi utfører allerede disse tjenestene for en rekke selskaper.

Vi tar gjerne en prat om hvordan vi kan bistå dere.

 

Ta kontakt her for en uforpliktende prat!
Fakta om funksjonelt skille:
  • januar 2021 trer nye regler rundt selskapsmessig og funksjonelt skille i kraft.
  • Selskapsmessig skille gjelder for alle, mens funksjonelt skille ser ut til å bli gjeldene for selskap med mer enn 10.000 nettkunder (ute på høring)
  • Mange konsern har i dag felles funksjoner som må splittes opp. Samme person kan da ikke utføre oppgaver for både nett- og kraftselskap.

Kontakt oss for mer informasjon.

Send oss din forespørsel og vi vil komme tilbake til deg innen kort tid.