Er du på utkikk etter en partner som kan effektivisere din hverdag, samtidig som at driftskostnadene blir redusert?

Dagens marked utfordrer nett- og kraftselskaper til stadig å tenke effektivisering og reduksjon av kostnader. Det gjelder både bedrifter som har lang erfaring, men også nye aktører som ønsker seg inn i kraftbransjen.

Med MAIK på laget kan vi bidra til lavere kostnader, høyere effektivitet og mindre risiko for din virksomhet.

Slik forenkler vi din hverdag

Vi i MAIK har spesialisert oss på å levere service og tjenester til kraft- og energibransjen. Vårt fagfelt er det som i bransjen kalles MAFI-tjenester, altså måling, avregning, fakturering og innfordring/inkasso.

Enkelt forklart vil det si at vi kan levere hele den økonomiske næringskjeden som sørger for at alle strømkunder får korrekt faktura for sitt strømforbruk, og at kraftleverandører og nettselskap mottar korrekt oppgjør til riktig tid.

Mange energiselskaper opplever at det er svært omfattende å ta seg av måling, fakturering og inkasso selv, samtidig som det er ressurskrevende å holde seg oppdatert på stadig nye forskrifter, formaliteter og myndighetskrav. Virksomhetene er også sårbare ved sykdom, permisjoner og ulike former for fravær.

Derfor erfarer stadig flere nett- og kraftselskaper at det er sikrere, mer effektivt og fremfor alt rimeligere å overlate denne type jobb til en ekstern partner som er rigget for nettopp denne type oppgaver.

Ved å velge MAIK som partner, kan du frigjøre egne ressurser til selskapets kjernevirksomhet. Det kan være drift av nett, kundepleie, utvikling av produkter og kundeprogrammer som genererer økt salg. Vi kan hjelpe deg med å håndtere absolutt alle tekniske, økonomiske og praktiske oppgaver.

Lavere driftskostnader og mindre risiko

Som din samarbeidspartner sikrer vi likviditet og inntjening til en lavere kostnad enn om virksomheten skulle gjort det selv.

Dette er mulig ettersom vi anskaffer og drifter systemer på vegne av mange selskaper. I stedet for at hvert selskap skal drifte sine egne systemer, kan MAIK utføre jobben for alle. Rutinene vi utvikler kan tilpasses alle selskap, og en mindre bedrift vil oppnå nøyaktig de samme fordelene som en stor aktør.

Fordi vi er spesialiserte oppnår vi også resultater for våre kunder. Våre oppdragsgivere har faktisk de laveste sluttkundekostandene i Norge.

Kompetansen du trenger

Vår kundebase består både av store aktører som ønsker å ta skrittet inn i energimarkedet, samt strømselskaper og kommuner i forskjellige størrelser. Vi bidrar til en enklere hverdag hvor mulighetene for innovasjon er store.

MAIK kan tilby et fagmiljø som tar totalansvar for alle arbeidsprosesser du har behov for. Ved å velge oss får du en partner som tar hånd om rutinearbeid som måling, fakturering og inkasso. Det gir deg tid og mulighet til å fokusere på din virksomhets oppgaver. Samtidig sikrer det at alt blir tatt hånd om på en trygg og riktig måte.

Vi sørger for å holde oss oppdaterte og håndtere alle regulatoriske krav, noe som minimerer risiko for feil. Med lang erfaring innen bransjen har vi stålkontroll på krav fra myndighetene og hvordan best mulig implementere nye krav når det kommer.

Hos oss finner du også høy kompetanse på konvertering og oppsett av kundeinformasjonssystemer (KIS-system). Vi er stolte av å ha oppnådd høy kundetilfredshet på alle målinger vi har gjennomført.

Skalerbart og skreddersydd

MAIK kan hjelpe din virksomhet med hele verdikjeden, eller ett eller to elementer, alt etter behov. Vi skreddersyr løsninger som inneholder det dere ønsker og trenger. Løsningene er skalerbare, så vi enkelt kan gjøre justeringer når behovet blir større eller mindre.

Selv om vi kan ta oss av det meste, skal fortsatt du ha full kontroll. Vi tilbyr derfor dashbord-løsninger spesielt tilrettelagt for kraft- og nettselskaper, og som også er spesialtilpasset din virksomhet. Dashbordet vil bidra til en enklere, mer oversiktlig og mest mulig kostnadseffektiv hverdag.

Som integrasjonspartner sørger vi for friksjonsfri integrasjon mellom systemer, blant annet CRM-løsninger, slik at du kan få et klarere bilde og bedre kontroll.

Din nye partner og totalleverandør

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang og presentasjon av tjenestene vi kan utføre for deg. Vi kan gi en kalkyle med dokumentasjon på hvilke besparelser ditt selskap kan oppnå.