MAIK AS søker dataanalyst

MAIK søker dataanalyst. Glupe nerdehoder oppfordres til å søke.

Se stillingsannonsen her