MAIK er med i ekspertgruppe for Gjennomfakturering

Statnett har i regi av Systemstøtte for Ediel og Norsk Ediel Ekspertgruppe igangsatt et prosjekt for Gjennomfakturering del II. Målet med prosjektet er å se på ytterligere forenkling av gjennomfakturering og forbedring av prosesser og rutiner relatert til dette. Det er etablert en ekspertgruppe med representanter fra ulike aktører som skal jobbe i prosjektet.

Mange meldte sin interesse for å være med i prosjektet og MAIK er blant de som er plukket ut til å sitte i ekspertgruppen. Første møtet i prosjektet er 30. november.

Lise Frantsen representerer MAIK i ekspertgruppen.