MAIK har inngått kontrakt med Nesodden Kommune

MAIK og Nesodden Kommune  inngår et samarbeid omkring etablering av datakommunikasjon med vannmålere gjennom nettselskapet AMS struktur.

Målsetningen i fellesskap er å skape en samfunnsmessig og miljømessig god løsning. Dette vil bidra til bedre kontroll på vannforbruket i kommunen, muligheter for sesongprising av vann, rask informasjon om lekkasjer og rørbrudd, bedre grunnlag for investeringer i VA, samt bedre kundeservice ovenfor innbyggerne i kommunen.

I første omgang dreier det seg om et pilotprosjekt på ca. 70 AMS målere. Etter dette arbeidet vil man avklare evt. videre utrulling av MUC kort i et større omfang, og/eller igangsette et pilotprosjekt på IoT-løsningen.