MAIK hjelper din bedrift med å bli mer effektiv!

Robotisk prosessautomatisering, også kalt Robotic Process Automation (RPA), er bruk av programvare med kapasitet for å håndtere store mengder repetitive oppgaver. RPA-teknologi etterligner en menneskelig arbeidstaker og logger på applikasjoner, skriver inn data, beregner og utfører oppgaver og logger ut.

Denne typen oppgaver, som tidligere krevde menneskelig arbeidskraft i utførelsen, kan nå gjøres raskere og mer effektivt, samtidig som RPA vil fristille arbeidskraft til andre kreative oppgaver. Det gjør at RPA blir både kostnadsbesparende og effektiviserende for virksomhetene som tar det i bruk.

 

RPA i energibransjen

I en energibransje preget av stadige endringsprosesser, og krav til økt effektivitet og redusering av kostnader, er det for mange et stort behov for å effektivisere rutinepregede og prekære arbeidsprosesser. Om bedriften din ønsker økt arbeidskapasitet uten nyansettelse eller ønsker å beholde arbeidskapasitetene når medarbeider pensjoneres, vil en robotisering være svært nyttig.

 

Eksempler på prosesser som kan robotiseres

  • Bruk av angrerett (Kunden bytter strømleverandør, men benytter angrerett og kommer tilbake. Får da velkommen tilbake hilsen)
  • Innleggelse av kontrakter fra selgere inn i database (med og uten «salgstilbud»)
  • Kontrakts import i fagsystem
  • Sammenslåing av telefonrapporter per dag
  • Kunderapporter (Uthenting av 5 ulike SQL-rapporter som føres inn i Excel. Excel-formler for utregning av diverse verdier. Videre import til Power BI for grafisk oversikt)
  • Årsrapport, månedsrapport for kommende måned og etter endt måned

 

MAIK som RPA-partner

MAIK har vært tidig ute med å adaptere RPA-teknologi og har i dag automatisert mange interne prosesser. Veien hit har vært krevende både med tanke på å finne ut hvilke prosesser egner seg for robotisering, selve implementasjon og ikke minst vedlikehold. Det er nettopp årsaken til at mange bedrifter kvier seg til å sette i gang med RPA. De har knapt med tid og ressurser for å håndtere sin travle hverdag, og ser dermed på RPA som nyttig men uoverkommelig prosjekt. MAIK har hatt sine kunder i tankene på sin RPA-reise, og underveis vurdert hvordan de enklest kan komme i gang med RPA med minst mulig innsats. Det har ført til at MAIK har opprettet en egen RPA-avdeling og systematisk bygget opp kompetanse på prosjektledelse, prosessanalyse, utvikling, implementasjon og drift av automatiserte prosesser.

MAIK kjenner energibransjen og dens behov. Vi bistår kundene med å identifisere prosesser som egner seg for robotisering, og gir anbefalinger basert på erfaringer og kalkyler på kost-nytte. Når kunden har bestemt seg for hvilke prosesser de skal gå videre med, tar vi ansvar for hele prosjektet og implementerer det med minst mulig forstyrrelser i kundens hverdag.

 

 


 

Ta kontakt med MAIK i dag for å høre hvordan de nye digitale medarbeiderne kan frigjøre verdifulle ressurser i din bedrift til mer kreativt og krevende arbeid, og ikke minst redusere kostnader og øke effektivitet.