Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel4 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

MAIK bistår stadig flere selskaper med oppfølging mot Elhub

MAIK har ansvaret for oppfølging mot Elhub for de fleste av våre kunder.
Vår erfaring er at flere selskaper trenger bistand til disse oppgavene.

Vi inngår derfor stadig kontrakter med nye selskaper som ønsker slik bistand.

De to siste selskapene som har tegnet avtale med MAIK er Voss Energi og Øvre Eiker Energi.

 


 

Om du ønsker en problemfri og effektiv håndtering av Elhub prosesser, er det bare å ta kontakt på maik.no eller direkte til fagsjef Per Gunnar Rækken, tlf. 958 11 605, per.gunnar.raekken@maik.no