Inkassoprosessen kan være både tidkrevende og vanskelig. Hos MAIK Inkasso får kunden din profesjonell og god hjelp så regningen betales og kunden din blir fornøyd.

Strømregninger som går til inkasso kan fremkalle følelser og frustrasjon hos strømkunden. I tillegg kan inkassoprosessen ta både tid og krefter hos ansatte i kraftselskap og nettselskap.

– Vi har kompetansen og erfaringen som hjelper både kraftselskapet, nettselskapet og deres sluttkunder. La oss ta jobben med innfordring og inkasso, sier leder for innfordring og inkasso i MAIK, Tove Lautin.

Gode inkassotjenester skal lønne seg

– Det koster mye for kraftselskapene å få nye kunder. Da gjelder det å holde på dem man har. Det er lett for strømkunder å skifte strømselskap og derfor er det veldig viktig at inkassohåndteringen ikke «skremmer vannet av kundene», uttrykker Tove.

Hvorfor skal energi- og nettselskap velge MAIK Inkasso?

  • Vi er spesialisert på å ta hånd om energiinkasso.
  • Vi har en høy betalingsgrad.
  • Maik Inkasso bruker tid på å rettlede skyldnere og gir dem «voksenopplæring».
  • Hos oss finnes alle verktøy som trengs.
  • Maik Inkasso har effektive portalløsninger, dashbord og gode analyser for evaluering.
  • Vi har høy kapasitet.

Spesialister på tjenester for kraftselskap og nettselskap

MAIK AS er en tjenesteleverandør for selskaper innen nettleie og kraftleveranser. Blant tjenestene finner du strømmåling, avregning, fakturering, konsulent og prosjektbistand, samt IT og systemleveranser.

Mange kraftselskap og nettselskap vet ikke at MAIK også har inkassoleveranser.

– Vi er ikke blant de største inkassoselskapene, men vi er spesialister på innfordring og inkassotjenester for kunder i energibransjen, forteller Tove Lautin.

– Fordi vi er et mindre inkassoselskap, er det kort vei til kontakt med en kunnskapsrik og kompetent saksbehandler i MAIK Inkasso.

God dialog er kanskje enda mer viktig i stengeprosessen. Da er tiden knapp og det er viktig å ha forståelse for regelverk og mennesker. I MAIK inkasso har vi lang erfaring med å utføre denne tjenesten for nettselskaper. Prosessen er effektiv fra betaling til åpning.

Komplisert prosess og regelverk

Mye av jobben innen innfordring og inkasso hos MAIK, består av rettledning og voksenopplæring for å forklare hva energifakturaen består av.

– Tiden vi bruker på hver sluttkunde bidrar til økt forståelse hos sluttkunden, som igjen bidrar til mer fornøyde kunder, forklarer Tove. Det koster nemlig mye å få inn nye kunder.

– Inkasso er en kompleks prosess og det er et vanskelig regelverk å forholde seg til. Vi ivaretar reglene for deg som kunde og jobber etter alle gjeldende retningslinjer. Skikkelig håndverk fører til betaling og du slipper all støy som kan følge inkassoprosesser, forklarer hun. For det er ikke få arbeidstimer som kan gå med til e-poster og telefoner til og fra sluttkunder med ubetalte fakturaer.

– Hos oss i MAIK Inkasso arbeider det medarbeidere med lang erfaring innen energi og inkasso. Med de rette verktøyene vet vi hva som fører til betaling.

Vi har tilgang til kundedata og kan svare på spørsmål med en gang slik at skyldneren får rask hjelp. Inkassoarbeidet består av tillit og skal være trygt og enkelt. Vår jobb er viktig for å bedre våre kunders likviditet og alt skal gjøres korrekt, sier Tove Lautin.

Respekt og dialog gir bedre løsninger

Å løse et inkassokrav på nettleie og/eller strøm krever mer enn inkassokrav for kjøp av eksempelvis en bok. Alle må jo ha energi til oppvarming, varmt vann og lys.

– Hvis du ikke jobber litt med hjertet, kan det være vanskelig å få til en løsning. Folk er ofte sinte og lei seg, og noen er kranglefanter. Da bruker vi all vår erfaring og kompetanse for å finne ut av dette på en rett og redelig måte, sier hun.

Ett ord er spesielt viktig å etterleve når man jobber i MAIK Inkasso: Respekt.

– Vi vet at frustrasjon kan føre til sinne, men med gode forklaringer og ved å vise respekt, er det mulig å snu situasjonen og få en oppklaring. De aller fleste ønsker jo å få betalt regningene og da er dialogen med dem viktig, mener Tove.

– Det er faktisk vanlige folk vi snakker med. Vi skal ikke opptre arrogant eller få dem til å føle seg små og ubetydelige, men bygge opp under en trygghet. Ansatte i MAIK Inkasso bruker tiden som trengs for å finne en løsning slik at fakturaene etter hvert blir betalt, sier hun.

Hardt mot hardt

Mens mange inkassokrav skyldes vanskelig økonomi og livssituasjon er det noen som velger å ikke betale fakturaer til tross for god privatøkonomi.

– Vi gir alltid folk en sjanse, men ikke stadig nye sjanser.

Vår jobb er uansett å få skyldneren til å forstå at de faktisk må betale strømfakturaen.

Selv om vi prøver å være fleksible må vi også sette hardt mot hardt og i noen tilfeller benytte rettsapparatet, forteller Tove Lautin.