Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel4 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

MAIK inngår partnerskap med Sparebank 1 Factoring og Modhi Finance

            

 

MAIK har nå inngått partnerskap med Sparebank 1 Factoring og Modhi Finance i forbindelse med fordringsfinansiering og fordringssalg.

Det er en glede for oss å fortelle at vi har utvidet våre tilbud til også å gjelde finansiering og fordringssalg for våre kunder. Valget falt på Sparebank 1 på bakgrunn av deres seriøsitet og lange erfaring.

Deres oppfølging og inkassohåndtering for kjøpte fordringer er i tråd med MAIK sitt verdisyn og etikk, i tillegg til å være en profesjonell aktør i bransjen.

Vi gleder oss til et samarbeid med Sparebank 1.

Med å tilby også denne tjenesten, kompletterer vi tjenesteleveransen til våre kunder.

Dersom du ønsker å høre mer om mulighetene, kan du kontakte Lars Hasselgård på tlf.: 918 17 467 eller Morten Østerud på tlf. 910 06 190