MAIK på 1. plass med flest gjennomførte testcaser til Elhub

MAIK deltok på Avregningskonferansen 2018 der hele bransjen møtes i regi av Statnett. Elhub var på årets agenda.

 

Under presentasjonen “Hva må markedsaktørene fokusere på fremover for å være klare for Elhub?” ble leder for måleravdelingen i MAIK, Per Gunnar Rækken, trukket frem på 1. plass.

Han er den som har gjennomført flest testcaser i forbindelse med aktørgodkjenning til Elhub, totalt 181. Dette viser at MAIK har bred erfaring og kompetanse til å lede selskaper gjennom aktørgodkjenning.

 

Om du ønsker en problemfri og effektiv håndtering av Elhub forberedelser, er det bare å ta kontakt her på maik.no eller direkte til fagsjef Per Gunnar Rækken, tlf. 958 11 605, per.gunnar.raekken@maik.no