Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

Nettnytte dashbord

Derfor gir skreddersydde dashbord bedre oversikt over kritiske prosesser.

Har din bedrift et ønske om å effektivisere prosesser og redusere kostnader? Et spesialtilpasset dashbord vil hjelpe dere med nettopp dette.
Fagansvarlig

Lars Christian Østgård
Mobil: 920 17 137

Fagansvarlig

Lars Christian Østgård
Mobil: 920 17 137

MAIK har tre ulike typer dashbordløsninger spesielt tilpasset nettselskaper. Målet er å gi nettselskaper en enklere, mer oversiktlig og mest mulig kostnadseffektiv hverdag.

Under kan du lese mer om hver av de tre dashbordene og hvordan de kan hjelpe din bedrift.

Dashbordet Jordfeil

I ett og samme system gir dashbordet Jordfeil dere full oversikt over alle jordfeil i nettet og hvilke aksjoner og oppfølging som kreves. Det er dermed en helautomatisk løsning for oppfølging av jordfeil, helt fra alarmen går til kommunikasjon ut mot kundene til feilen er rettet.

Dette er mulig fordi dashbordet henter informasjon fra ulike systemer og kobler informasjonen sammen. Blant annet hentes jordfeilalarm fra head end-systemer, kundeinformasjon hentes fra CRM-systemer og informasjon om utbedring av jordfeilen hentes fra et arbeidsordresystem.

Jordfeilalarmer kan enkelt hentes inn til head-end systemet, men utfordringen er ofte at head-end systemene ikke har funksjonalitet for å følge opp alarmene. Det betyr at nettselskaper ofte mottar alarmer uten at de blir fulgt opp.

Dashbordet Jordfeil sørger for en helhetlig oversikt over prosessen for oppfølging av jordfeil. Dette fører til at man slipper å sende ut montør for å sjekke jordfeilen og at man unngår å sjekke i både head-end-, CRM og arbeidsordresystemet for å få denne oversikten,sier Lars Christian Østgaard i MAIK.

Han trekker frem at dashbordet Jordfeil fører til en kostnadseffektiv oppfølging av kunder hvor det har vært registrert jordfeil.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om Dashbordet Jordfeil.
Kort oppsummert kan
Dashbordet Jordfeil bidra til at dere:

• Ikke trenger å sende ut montør for å avdekke jordfeil.
• Enkelt kan følge opp de som ikke svarer på brev.
• Får full oversikt over alle målepunkt med jordfeil.

 

Dashbordet Trafobelastning

Med dette dashbordet vil kunden enkelt få oversikt over belastning på transformatorer i distribusjonsnettet. Dashbordet kan dermed bidra til å gi et mye bedre beslutningsgrunnlag for investeringer i nettet. Dashbordet kan bidra til å forebygge langvarig overbelastning på transformatorer, noe som bidrar til økt levetid på nettkomponenter samt identifisere trafoer med ledig kapasitet.

I dashbordet kan dere enkelt se belastning på hver enkelt trafokrets time for time, og dermed skille områder hvor det er høy og lav belastning.

Dette er veldig nyttige opplysninger med tanke på hvor i nettet man bør gjøre tiltak. Når man får bedre oversikt over lasten og flyten i nettet, bidrar jo til det til å enklere gjøre bedre og mer riktige investeringer.

Man kan enkelt se trafokretser som er høyt belastet i forhold til installert ytelse, hvor det er behov for å oppgradere trafoytelsen.

I tillegg vil man kunne spare kostnader da dashbordet kan identifisere ledig kapasitet i eksisterende trafo, sier Østgaard.

Man kan man bruke dashbordet til å se historisk belastning tilbake i tid, noe som er spesielt nyttig ved nettilknytninger for å se om eksiterende trafo har tilstrekkelig kapasitet eller om man trenger å oppgradere for å øke kapasiteten.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om Dashbordet Trafobelastning.
Dashbordet Trafobelastning bidrar altså til å:

• Avdekke trafoer som er hardt belastet.
• Unngå å bytte trafoer som ikke må byttes.
• Gjøre bedre investeringsbeslutninger i distribusjonsnettet.
• Sjekke/kontrollere at det ved utbygging og tilknytning faktisk er kapasitet i nettet.

 

Dashbordet Alarm/hendelser

Kort fortalt vil dashbordet Alarm/hendelser gjøre det enklere å oppdage kritiske hendelser i nettet relatert til bl.a. spennings-/leveringskvalitet, jordfeil, fasebrudd og spenningsbrudd målt hos kunde. Man kan enkelt se hvor og når hendelsene oppstår.

På en tidslinje viser dashbordet når de ulike alarmene oppsto og i kart kan man se hvor de ulike alarmene har gått på hvilke overliggende nettstasjoner. Dette gjør det enkelt å se sammenhenger mellom ulike hendelser i nettet forklarer Østgaard

Med et dashbord som varsler umiddelbart kan man vha. CRM-systemet sende ut viktig informasjon til nettkundene. I de fleste tilfellene vil dere også kunne være så tidlig ute at dere er i forkant av kundehenvendelsene og kunne varsle og håndtere feil før kunden tar kontakt. Denne informasjonen vil dermed kunne bidra til å øke kundetilfredsheten.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om Dashbordet Alarm/hendelser.
Dashbordet Alarm/hendelser hjelper dere med å:

• Avdekke hvor det er problemer med jordfeil
• Oppdage og håndtere feil før kunden henvender seg.
• Avdekke problemer med spenning og leveringskvalitet hvis kunden klager.

 

Kontakt oss for mer informasjon.

Send oss din forespørsel og vi vil komme tilbake til deg innen kort tid.