MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper i Norge og har bransjens mest komplette tjenestespekter.

Ledergruppen

Karin Breen

Adm. Direktør
Mobil: 905 51 527
E-Post: karin.breen@maik.no

Lars Hasselgård

Markedssjef
Mobil: 918 17 467
E-Post: lars.hasselgard@maik.no

Heidi Ustvedt

Regnskap og økonomi
Mobil: 901 54 554
E-Post: heidi.ustvedt@maik.no

Tove Lautin

Leder innfordring og inkasso
Tlf. 21 49 60 60
E-Post: tove.lautin@maik.no

Per Gunnar Rækken

Leder Måling og AMS
Mobil: 958 11 605
E-Post: per.gunnar.raekken@maik.no

Syed Fida Ul Hassan

Leder for IT & Utvikling
Tlf. 918 04 393
E-Post: Fida.Hassan@maik.no

Cecilie Lunde

Leder produksjonsavdelingen
Mobil: 902 38 775
E-Post: cecilie.lunde@maik.no

Verdigrunnlag

Visjon – Vi skal være steget foran

I visjonen ligger en fremtidig idé om å skape glade og fornøyde kunder, utvikle de nyeste og mest effektive løsningene og gi kunden en optimal og god følelse av frihet og tilfredshet.

For de ansatte skal den fungere som en motivator og et fyrtårn, slik at alle ser kursen og har noe å strekke seg etter.

 

Våre kjernverdier er:

Pålitelig

Ved avregning og fakturering av våre kunders kunder er MAIK helt avhengig av å være pålitelige. Med «pålitelig» mener vi å ha høy troverdighet, tillit, levere kvalitet, opptre seriøst, ta samfunnsansvar, sikker levering, forutsigbar og en leverandør kunden kan regne med, stø kurs overfor både kunder og ansatte.

 

Kompetent

Med utviklingen i energibransjen med stadig høyere krav til teknisk kompetanse og utvikling må MAIK oppleves «kompetent». I dette ligger å levere høy kvalitet, fremstå med rett kompetanse.

 

Fremtidsrettet

Kundene vil vi skal være enda mer proaktive og vi knytter dette opp til å foreslå nye løsninger og tjenester. I dette ligger at MAIK må være «fremtidsrettet». I ordet fremtidsrettet forstås nytenkende, evne til å snu seg fort, vilje til å tenke utradisjonelt, ta i bruk ny teknologi, forretningsutvikling, nyskapende, lage bærekraftige løsninger/tjenester.

Resultatregnskap 2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 75 098 000 64 031 000 56 164 000
Sum driftskostnader  62 125 000 55 354 000   43 905 000
Driftsresultat  12 974 000  8 678 000 12 259 758
Ordinært resultat før skattekostnad 14 104 000 9 895 000 13 693 000
Ordinært resultat  10 718 000  7 447 000 10 162 000
Årsresultat 10 718 000  7 447 000 10 162 000

MAIK oppnår 897 poeng i Experian sin Credit Score. Dette gir oss karakteren “Beste kredittverdighet”

Vi er stolte over våre miljø- og kvalitetssertifiseringer! – En trygghet for våre kunder

Miljøfyrtårn

MAIK er sertifisert som Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å oppfylle bransjekravene til sertifiseringen har vi gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn leverer vi årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som stiftelsen sier på sine hjemmesider: “Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!”

 

Her ser du miljørapportene:

Miljorapport MAIK avd. Fredrikstad

Miljorapport MAIK avd. Vinterbro

 

Sellihca – Nordic Utility Qualification System and Vendor Database

MAIK er sertifisert i henhold til Sellihca Kvalifikasjonsordning. Sellihca er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske  energiselskap. Gjennom Sellihca gis leverandører på en enkel og strukturert måte mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap.

Sellihca er etablert i tråd med EU-direktivene og lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitene i energibransjen. Det er de deltakende energiselskaps målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i Sellihca. Hvert selskap står imidlertid fritt til å benytte alle de anskaffelsesprosedyrer som er tilgjengelige ifølge norsk lov og EU/EØS-reglene. Enkelte selskap er ikke underlagt EU’s regelverk, og vil benytte systemet som et felles leverandørregister.

Tradisjonelt har leverandører måttet gi informasjon om sitt tilbud av varer og tjenester til hvert enkelt energiselskap. Gjennom Sellihca er denne prosessen forenklet. Nå kan leverandøren forholde seg til en felles nordisk kvalifikasjonsordning, hvor de fleste større nordiske energiselskap deltar. Sellihca vil derfor være den viktigste innfallsport for leverandører som ønsker å tilby produkter og tjenester til den nordiske energisektoren.

Sellihca opereres fra Arendal (Norge), Stockholm (Sverige) og København (Danmark).

Her ser du sertifiseringen

MAIK AS er 100 % eid av Fredrikstad Energi AS. 

Resultatregnskap 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 64 031 000 56 164 000 53 049 000
Sum driftskostnader  55 354 000 43 905 000   42 133 000
Driftsresultat  8 678 000  12 259 758 10 916 000
Ordinært resultat før skattekostnad 9 895 000 13 693 000 12 509 000
Ordinært resultat  7 447 000  10 162 000 9 100 000
Årsresultat 7 447 000  10 162 000 9 100 000
banner_brosjyre