Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

MAIK søker salgssjef

Kraftbransjen er i stor endring og ny teknologi gir spennende muligheter. 

Vår nye Salgssjef vil ha en sentral rolle i ledergruppen og i videreutviklingen av MAIK.

Arbeidsgiver: MAIK AS Stillingstittel: Salgssjef Frist: 08.10.2020 Ansettelsesform: Fast

Kraftmarkedet er i endring og dette gir store muligheter; markedet er større, og mulighetene er flere. Kundene ønsker en proaktiv tjenesteleverandør og vår nye Salgssjef vil være sentral i forhold til å fange opp behov i markedet. 

Stillingen som Salgssjef er nyopprettet, og vil inngå i ledergruppen i MAIK. Du vil ha ansvaret for å jobbe offensivt med innsalg av våre løsninger mot nye potensielle kunder for å bygge opp og utvide kundeporteføljen. Du blir en del av et team som er opptatt av innovasjon og utvikling, 

Som Salgssjef vil du jobbe med lange, kompliserte salg og du må være innstilt på å investere mye tid i å etablere varige kundeforhold. Dette krever god formidlingsevne, konsultativ salgserfaring og tålmodighet.

Du har god forretningsmessig forståelse og solid erfaring innen IT og salg av digitale løsninger mot bedriftsmarkedet, gjerne både mot private og offentlige aktører. Du evner å sette deg inn i kundens verdikjede og behov, og du trives med å være ute hos kundene og jobbe med kompliserte løsningssalg.

Stillingen rapporterer til Administrerende direktør. Arbeidssted vil være vårt kontor på Vinterbro og/eller i Fredrikstad. Utstrakt reiseaktivitet må påregnes i forbindelse med besøk hos kunder, messer, m.m.

Ansvarsområder

 • Planlegge, gjennomføre og følge opp salgs- og markedsaktiviteter
 • Identifisere forretningsmuligheter og selge inn selskapets løsninger overfor potensielle nye kunder
 • Skape langsiktige relasjoner og innpass hos beslutningstakere
 • Utarbeide presentasjoner og tilbud samt gjennomføre kontraktsforhandlinger
 • Delta på utstillinger/messer hvor MAIK er representert
 • Være en bidragsyter inn i MAIKs ledergruppe for å utvikle selskapet. Herunder også bidra til innovasjon og forretningsutvikling for å sikre at tjenester og løsninger samsvarer med markedet og kundenes behov
 • Sikre synergier og samarbeid på tvers av fagområder gjennom koordinering av og samhandling med interne og eksterne ressurser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Solid erfaring fra langsiktige B2B salgsprosesser og forhandlinger i IT-bransjen, kan vise til dokumenterte resultater
 • Ser forretningsmuligheter, er fremoverlent og har høy gjennomførings- og stayer-evne; kan drive prosesser frem til beslutning
 • Har en naturlig autoritet som vekker tillit, er overbevisende og inngir trygghet. Er god på kommunikasjon/kommuniserer på en slagkraftig og overbevisende måte
 • Jobber planmessig og strukturert og er kvalitetsbevisst
 • Er en teambygger som utvikler og involverer, og legger til rette for samarbeid på tvers

Hvorfor jobbe i MAIK?

MAIK er et selskap som investerer mye i ny utvikling og kompetansebygging. Selskapet er langt fremme innenfor sin bransje. En av MAIKs verdier er å være fremtidsrettet.  I ordet fremtidsrettet forstås nytenkende, evne til å snu seg fort, vilje til å tenke utradisjonelt, ta i bruk ny teknologi, forretningsutvikling, nyskapende, lage bærekraftige løsninger/tjenester.

MAIK har meget høy kundetilfredshet, samt høy medarbeidertilfredshet og lojalitet. Selskapet har en flat struktur og en teamorientert arbeidsform.

Salgssjefen vil ha en sentral rolle i å videreutvikle MAIK, øke selskapets topplinje og ytterligere befeste selskapets posisjon i markedet.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med: 

Eva Sandboe tlf 909 67 644 eller Christine Finset tlf 920 10 731.

Alle henvendelser håndteres konfidensielt – Søknadsfrist: 8. oktober

Les mer om MAIK

MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper i Norge og har bransjens mest komplette tjenestespekter. I tillegg leverer vi tjenester tilknyttet digital målerverdihåndtering på vann for kommuner. MAIK AS ble etablert i 2003 og er 100% eid av Fredrikstad Energi AS. Selskapet har kontorer på Vinterbro og i Fredrikstad og har 38 ansatte.

Dagens marked utfordrer nett- og kraftselskaper til stadig å tenke effektivisering og reduksjon av kostnader. Vi er din foretrukne digitale partner og MAFI-leverandør (måling, avregning, fakturering, innfordring og inkasso). Med digital partner mener vi automatiserte og selvbetjente løsninger for våre kunder.

MAIK jobber aktivt med nye teknologier for å utvikle og skreddersy smarte løsninger. Kommunikasjons-løsninger via NB-IoT i det nye 5G nettet til Telenor, skybaserte løsninger for håndtering av big data og machine-learning samt nye tjenester knyttet til vannmåling er noen av de nye teknologiene vi jobber med.

Ny teknologi har gitt muligheter for nye strømavtaler og forretningsmodeller i energibransjen. Med tung erfaring og kompetanse er MAIK således godt posisjonert som en tjeneste- og systemleverandør/partner som gjør det mulig for selskaper utenfor energibransjen til å delta i konkurransen om strømkundene.

MAIK visjon er: Vi skal være steget foran
I visjonen ligger en fremtidig idé om å skape glade og fornøyde kunder, utvikle de nyeste og mest effektive løsningene og gi kunden en optimal og god følelse av frihet og tilfredshet. For de ansatte skal den fungere som en motivator og et fyrtårn, slik at alle ser kursen og har noe å strekke seg etter.