Er du positiv og liker å lære nye ting? Har du erfaring fra regnskap og fakturering eller er nyutdannet med fagkrets rundt regnskap/økonomi? Da håper vi du leser videre og sender oss en søknad. 

Om stillingen

I Leveranseavdelingen er vi 12 personer fordelt i to ulike team. Du vil få varierte arbeidsoppgaver relatert til:

 • kontroll av innkomne måleverdier i forkant av fakturering
 • fakturering på vegne av nett-, kraft- og fjernvarmeselskap
 • kontroll av fakturautsendelse
 • reskontrooppfølging med kontroll av innbetalinger
 • oppfølging av kundehenvendelser innenfor eget ansvarsområde
 • deltakelse i kundedialog og prosjekt ved behov
 • kundehenvendelser relatert til regnskap og kontoføring

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle hjelper hverandre ved behov.

Vi søker deg som

 • er kundeorientert med høy serviceinnstilling
 • har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig
 • er nøyaktig og pålitelig
 • har god systemforståelse
 • har regnskapserfaring
 • har minimum bachelorgrad
 • kommer positiv og glad på jobben og bidrar til godt arbeidsmiljø

Hver medarbeider hos oss har ansvar for et bredt fagområde og leveranser til flere kunder. Du må derfor evne å beholde ro, fokus og god struktur i en hektisk hverdag med mange parallelle aktiviteter.

Arbeidssted: Vinterbro eller Fredrikstad. 

Søknadsfrist: 10.01.23. Søknader behandles fortløpende. 

Kontaktperson Jostein Martinsen, 98828232

Søknad og CV sendes på e-post til jostein.martinsen@maik.no