MAIK er spesialist på tjenester til energibransjen. Vi leverer komplett MAFI-tjeneste og har ansatte med lang fartstid innen energibransjen. Det er nettopp dette som er MAIKs spesialområde. Vi innhenter måleverdier og sender faktura til dine kunder.

Vi leverer også inkassotjenester som spesialist mot energibransjen. Vi sørger for at kundene deres betaler og at oppgjøret kommer inn på kontoen deres.

Effektiv leveranse av tjenester til energibransjen

MAIK er et selskap som har spesialisert seg på effektivisering av tjenesteflyten og oppgjørsrutinene i energibransjen. Siden 2003 har vi betjent et økende antall energiselskaper med alt rutinearbeid fra måleverdiinnsamling til innfordring og inkasso. Stadig flere nettselskap og kraftselskap erfarer at det er sikrere, mer effektivt og fremfor alt kostnadsbesparende å sette ut disse oppgavene til en ekstern leverandør.

Kontroll på din inntjening

Når man snakker om tjenester til energibransjen og kraftsektoren er MAFI et innarbeidet bransjeuttrykk for måling, avregning, fakturering og innfordring. Dette er kort sagt hele den økonomiske verdikjeden, som sørger for at alle strømkunder får korrekt faktura for korrekt forbruk, og at kraftleverandører og nettselskaper mottar korrekt oppgjør til rett tid.