Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

Statkraft Varme AS

MAIK leverer tjenester innen måleverdihåndtering, avregning og innfordring til Statkraft Varme.

Trondheim Energi Fjernvarme AS skiftet 1. mars 2011 navn til Statkraft Varme AS. Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Klæbu og Harstad. Vi har også virksomhet i Sverige.

Over 30 % av Trondheims oppvarmingsbehov dekkes i dag av fjernvarme levert av Statkraft Varme. Statkraft Varme leverer varme til 8000 boliger og til 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim og Klæbu. På Hjellholmen i Harstad startet utbyggingen av fjernvarmeanlegget i 2010 og forventet oppstart for levering av fjernvarme er mars 2012.

MAIK leverer MAFI tjenester til Statkraft Varme i samarbeid med HansenCX. Selskapet leverer programvaren ElWin, som også driftes av MAIK AS. Leveransen har vært spennende så langt, og MAIK ser på markedet for fjernvarme som svært spennende i tiden fremover.

www.statkraft.no