Den nye nettleieordningen skal innføres i løpet av 2022. Den vil bidra til å gjøre det lønnsomt å fordele strømforbruket jevnt utover flere av døgnets timer. Vi i MAIK har derfor utviklet et API som lar nettselskapene hente ut tariffinformasjon fra EnoroCX. 

Vi i MAIK spesialiserer oss på måling og fakturering for kraft- og energibransjen. Vårt mål er å effektivisere din hverdag, samtidig som driftskostnadene blir redusert. 

Mer rettferdig med tilgjengelig tariffinformasjon

Planene om kapasitetstariffer skulle i utgangspunktet innføres 1. januar, men ble vedtatt utsatt kort tid før nyttår. Den nye tariffmodellen skal stimulere til bedre utnyttelse av strømnettet, og det er stadig planlagt å innføre tiltaket i løpet av året. Ved å belønne et jevnere energibruk skal vi sammen bidra til å redusere belastningen av strømnettet. Men for at den nye ordningen rundt effekttariff skal oppleves rettferdig, er brukerne av strømnettet avhengig av at informasjon om strømforbruket deres er tilgjengelig. 

Et API mot EnoroCX

Derfor har vi utviklet et API som henter ut all nødvendig tariffinformasjon fra kundesystemet EnoroCX. APIet vi har utviklet heter GRID Tariff API, og gir nettselskapene et verktøy som både henter ut og standardiserer informasjonen. Vår løsning er basert på spesifikasjonen som er utarbeidet av DIGIN. Dermed er det mulig å hente ut informasjon som det tidligere var vanskelig å få oversikt over. Gjennom vår APIs kommunikasjon med EnoroCX kan kunder, aggregatorer og styringsleverandører ta smarte valg og bidra til et jevnere strømforbruk. Slik kan kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre. 

Dermed trenger heller ikke nettinvesteringene blir større enn nødvendig. Dette er ett av flere av regjeringens uttalte mål for den nye effekttariffen. Ved å gi kunder i både hytter og hus oversikt over egne energitopper, vil man altså legge til rette for at tiltaket som innføres faktisk oppnår formålet sitt. 

Klart for norske kunder

Alle netteiere som bruker EnoroCX i sitt forhold til kundene kan bruke APIet. Løsningen er allerede tatt i bruk av vår største kunde Norgesnett. Det er én av mange nettselskaper som sammen ble enige om den nye API-spesifikasjonen. I tillegg til å hente ut tariffinformasjon, kan APIet også hente ut informasjon om pris og målepunkt. Systemet legger til rette for en standardisering av informasjonen, som er avgjørende for å lage en sømløs og god brukeropplevelse for sluttbrukeren. 

Så til tross for at den nye tariffløsningen er utsatt er det kun et spørsmål om tid før den innføres. Og det kan være nyttig å allerede nå opparbeide seg en oversikt over egne vaner og forbruksmønster. Å gjøre det enkelt for alle å forholde seg til de nye tariffene vil også kunne bidra til at forbrukere enklere forstår hvordan ordningen faktisk fungerer, og intuitivt se hvordan deres bruksmønster belaster strømnettet. Vi tror dette vil føre til at flere tenker over når og hvordan de bruker strøm. 

Smartere belasting av strømnettet

I en verden hvor vi alle blir stadig mer opptatt av å ha kontroll og oversikt over eget forbruk, er også energikonsumet på vei inn i de tusen smarthjem. Flere og flere følger med på strømprisene når de skal legge opp dagen sin, og planlegger blant annet oppvarming og klesvask etter dette. 

Den nye nettleieordningen vil på mange måter oppfordre til å fortsette den samme trenden. Som en videreføring av dette vil MAIKs API derfor også kunne brukes av kunder med åpen HAN-port. På den måten kan de lese av sitt strømforbruk i sanntid. Dette vil kunne gi kunder og andre brukere oversikt over egen tariff målt opp mot forbruk i sanntid. 

For de forskjellige appene på markedet vil dette bety at APIet vil kunne brukes under planleggingen og automatiseringen av strømbruket, slik at også belastning av strømnettet blir en del av regnestykket. 

Et API som henter ut tariffinformasjon fra EnoroCX vil kort forklart gjøre det enklere for alle å finne pragmatiske og fleksible løsninger for bruk av strøm. 

Ta kontakt i dag for mer informasjon og for hjelp til hvordan du kan implementere APIet.