Vår tekniske løsning for vannmåling baserer seg på en todelt løsning. MAIK bruker Narrow Band IoT-teknologi til kommunikasjon med vannmålerne enten «1-1» eller «1-mange».

Ulike valg av løsning for vannmåling 

Løsningen med Narrow Band IoT-teknologi benytter i dag etablert kommunikasjonsnett levert av Telia og Telenor.

Valg av teknisk utstyr gjøres i samarbeid med kommunen og etter en befaring –  geografi / topografi.

Dette kan vise kommunen mulighetene i forhold til kommunes innbyggere, optimal drift og redusert lekkasje.

Forslag til oppstartspilot

I en oppstartsfase foreslår vi en begrenset pilot som kan bestå av:

  • Installasjon av kommunikasjonsutstyr
  • Innsamling av måleverdier
  • Visning av vannverdier fra 100-500 stk. vannmålere.

Sikkerhet – end-to-end encryption

Alle data er til enhver tid kryptert  i hele prosessen . Det er bare kommunen og utviklere med de riktige krypteringsnøklene som har tilgang til dataene. Ønsker kommunen en kundeportal, har naturligvis den enkelte innbygger tilgang til egne data.

Installasjon av vannmålere

Korrekt installasjonen av vannmålere med riktig kommunikasjonsoppsett, er det første og viktige trinnet ved etableringen av en god løsning for vannmåling. Resultatet av dette arbeidet vil siden gjenspeile seg i god kontroll og styring.

Kommunikasjonsstrøm

Overføringen sjekkes som mottatt i dataskyen fra GSM-nettet. Så er vannmålerdataene klare for oppsett av ønsket visning til kommunen. 

Vannmålerdata omfatter mengder vann, alarmer og vanntemperaturer.

Lagring av data fra vannmåling

Alle vannmålerdata blir lagret i dataskyen og oppdateres løpende en gang pr. døgn. God tilgjengelighet og sikker lagring er en forutsetning for optimal drift.

Distribusjon, visning og dashboard

MAIK AS har eller kan lage ulike visningsalternativ eller dashbord, tilpasset kommunens eller VA-avdelingens ønsker. Forskjellige prosesser og rutiner krever ulik informasjon. MAIK AS kan tilpasse dette etter kundens behov. 


Optimal drift

Maik AS kan ha mange ulike visningsalternativer/dashbord sammen med andre kommunale systemer. Noen ønsker en tilpasning og rapporter laget for økonomiavdelingen og tilhørende fakturaproduksjon. Andre ønsker for eksempel en tilpasset løsning for å se sammenhengen mellom det «kommunale» vannet og det «private» vannet, avhjelpe kundeservice med hensyn til kundehenvendelser osv.