Vår løsning baserer seg på en todelt løsning. MAIK bruker Narrow Band IoT-teknolgi til kommunikasjon med vannmålerne enten «1-1» eller «1-mange».

Løsningen med Narrow Band IoT-teknologi benytter idag etablert kommunikasjonsnett levert av Telia og Telenor.

Hvis ønskelig kan vi også bruke det lokale nettselskap sin infrastruktur for innsamling av målerverdier for strøm.

Valg av teknisk utstyr gjøres i samarbeid med kommunen og etter en befaring –  geografi / topografi.

Dette kan vise kommunen mulighetene i forhold til kommunes innbyggere, optimal drift og redusert lekkasje.

Forslag til oppstartspilot

I en oppstartsfase foreslår vi en begrenset pilot som kan bestå av:

  • Installasjon
  • Oppsett
  • Innsamling
    • Visning av vannverdier fra 100 stk. vannmålere.

Sikkerhet – end-to-end encryption

Alle data er til enhver tid i hele prosessen kryptert. Det er bare kommunen og utviklere med de riktige krypteringsnøklene som har tilgang til dataene. Ønsker kommunen en kundeportal, har naturligvis den enkelte innbygger tilgang til egne data.

Installasjon av vannmålere

Korrekt installasjonen av vannmålere med riktig kommunikasjonsoppsett, er det første og viktige trinnet ved etableringen av en god løsning for vannmåling. Resultatet av dette arbeidet vil siden gjenspeile seg i god kontroll og styring.

Kommunikasjonsstrøm

Overføringen sjekkes som mottatt i dataskyen fra GSM-nettet. Så er vannmålerdataene klare for oppsett av ønsket visning til kommunen. Vannmålerdata omfatter mengder, alarmer og temperaturer.

Lagring av data fra vannmåling

Alle vannmålerdata blir lagret i dataskyen og oppdateres løpende en gang pr. døgn. God tilgjengelighet og sikker lagring er en forutsetning for optimal drift.

Distribusjon, visning og dashboard

MAIK AS har eller kan lage ulike visningsalternativ eller dashbord, tilpasset kommunens eller VA-avdelingens ønsker. Forskjellige prosesser og rutiner krever ulik informasjon. MAIK AS kan tilpasse dette etter kundens behov.

Optimal drift

Maik AS kan ha mange ulike visningsalternativer / dashbord sammen med andre kommunale systemer. Noen ønsker en tilpasning og rapporter i forhold til økonomiavdelingen og tilhørende fakturaproduksjon. Andre ønsker f.eks en tilpasset løsning for å se sammenhengen mellom det «kommunale» og det «private» vannet, avhjelpe kundeservice i forhold til kundehenvendelser mm.