Etter en grunding prosess er styret i MAIK glade for å kunngjøre at Tina har blitt ansatt som ny daglig leder i MAIK. Tina har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole og erfaring fra flere store selskaper i ulike roller knyttet til forretningsutvikling, vekst og organisasjonsbygging.

Tina har vært styremedlem i MAIK siden høsten 2022 og fungert som interimleder i en måned. Hun har allerede bidratt med verdifulle perspektiver innen teknologi- og forretningsutvikling og ser et stort potensial og muligheter i MAIK som organisasjon, og gleder seg til å bidra til selskapets videre vekst og utvikling.