Ved avregning gjøres kontroller i forkant av fakturering, som sikrer at sluttkundene får korrekt faktura. Her kontrolleres kunde- og kontrakts data inkludert priser.

I tillegg kontrolleres verdier hentet fra ElHub, slik at sluttkundene blir fakturert basert på faktisk forbruk der disse verdiene foreligger. Ved manglende måleverdier for standmålte anlegg stipuleres disse.

Vi er opptatt av å optimalisere likviditetsflyten for våre kunder og avregning er grunnlaget for rask og korrekt fakturering.

Markedssjef: Lars Hasselgård