Mottatt inkassobrev? Løsninger for betaling.

Hos MAIK Inkasso blir du som skyldner ivaretatt av vennlige og kompetente folk. Vi hjelper deg med å finne løsninger som sikrer betaling av utestående krav.

Saksinformasjon finner du ved å logge deg inn på vår portal. Brukernavn og passord finner du i brevet du har mottatt fra oss. Om du ikke har dette tilgjengelig kan du benytte BankId eller du kan kontakte oss på inkasso@maik.no eller 2149 6060.

LOGG INN

Har du fått inkassobrev fra oss, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Det kan være mange årsaker til at du ikke har betalt. Kanskje det hele skyldes en forglemmelse, at du mangler informasjon eller kanskje du er i en situasjon akkurat nå hvor økonomien din ikke strekker til for å betale alle regninger. Ved å kontakt MAIK Inkasso, kan vi starte en dialog for løsning.

Alle ansatte i MAIK Inkasso har mange års erfaring i å snakke med mennesker. Uansett hva som er årsaken til at du ikke har betalt, vil vi alltid forsøke å løse saken – sammen med deg.

FAQ mottatt inkasso

Aktive strømavtaler kan sies opp av oppdragsgiver og aktive nettanlegg kan stenges av netteiere dersom flere fakturaer ikke blir betalt. MAIK Inkasso kan benytte rettsapparatet for å inndrive pengene dersom vi ikke får kontakt med deg. Vi oppfordrer deg som skyldner til å ta kontakt for en løsning.
Dine innsigelser bør sendes til oss på e-post: inkasso@maik.no så fort som mulig. Det er fint om du har mulighet til å legge ved kopier av dokumenter i e-posten. Synspunktene dine presenteres oppdragsgiveren, så vil vi gi deg en tilbakemelding så raskt som mulig. Betalingsanmerkning blir ikke registrert på uavklarte tvisteforhold.
Her er det forskjellige regler for om du er forbruker, eller kravet rettes mot et foretak. Ved forbrukerkrav som ikke er omtvistet, registreres betalingsanmerkning 30 dager etter rettslig pågang, eller ved misligholdt avdragsordning. I næringskrav registreres betalingsanmerkning 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt.
Fakturakopi finner du på Din side hos oppdragsgiver.
Dersom du har en aktiv strømavtale eller nettavtale, kan vi ikke gi deg en betalingsutsettelse. Grunnen er at mottar en ny faktura løpende hver måned. Har du ikke en aktiv avtale, kan du søke om betalingsutsettelse via maikinkasso.no eller sende en e-post til inkasso@maik.no.
Dersom du har en bindestrek på slutten av KID-nummeret, så fungerer dette som et siffer. Legg også inn dette når du betaler fakturaen. Dersom det fortsatt er problemer, kan du betale uten KID-nummer, men sett i så fall inn saksnummeret som referanse.
Dersom du har betalt fakturabeløpet etter at fakturaen er registrert til inkasso, vil vi purre på de påløpte renter og omkostninger.
Logg deg inn her: https://minside.maikinkasso.no/Login. Brukernavn og passord er sendt deg på betalingsoppfordring, men dersom du ikke har opprettet ditt eget passord, vil det vi har sendt bli ugyldig etter en viss tid. Ta kontakt med MAIK Inkasso for nytt passord. Det er også mulig å logge seg inn med BankID, men dette krever at MAIK Inkasso har hele personnummeret ditt, og det er ikke alltid dette er logget hos oss.
Dersom du har en aktiv strømavtale eller nettavtale, kan vi ikke inngå en avdragsordning da du vil motta en ny faktura hver måned. Har du ikke en aktiv avtale, kan du søke om avdragsordning via maikinkasso.no eller send en e-post til inkasso@maik.no
Det er flere metoder: Du kan betale til kontonr. 6108 05 01527 med eller uten KID-nummer. Du kan ringe oss for å få tilsendt en SMS med en betalingslink til Vipps, Visa eller Mastercard.
Du kan laste ned en pdf med oversikt over hvilken inkassosats som gjelder. Du finner satsene på www.virke.no/bransjer/inkasso.
Inkassosalæret fordobles på dag 43 fra dato på betalingsoppfordring. Dette er i henhold til inkassoforskriftens §2-3.