Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

INNFORDRING/
MAIKs innfordringsprosess er skreddersydd for energibransjen, og tar hensyn til bransjens spesifikke utfordringer ved innfordring.

For deg som kunde betyr dette:

  • Effektiv og kundevennlig innfordring
  • Full oversikt over alt som skjer på dine inkassosaker gjennom egen webkonto
  • Mobilt webgrensesnitt for effektiv håndtering av stengerutiner
  • Høy løsningsgrad på dine saker

MAIK har som mål og til enhver tid å minimere risikoen for tap på fordringer og maksimere forutsetningene for omgående betaling gjennom en effektiv innfordringsprosess. Vi ønsker å få kunden til å prioritere nettopp din fordring, samtidig som deres kunde blir behandlet og ivaretatt på beste måte.

Når en kunde ikke betaler, så kan dette representere en forretningskritisk situasjon for bedriften ved å ha penger utestående. Merarbeidet rundt innfordringsprosessen koster både tid, ressurser og penger. MAIK tar ansvar for hele «innfordringsløpet» og sørger for å administrere hele prosessen fra purring til inkasso og evt. stengning av anlegg.

Betalingsadministrasjon

MAIK utfører betalingsadministrasjon for en rekke kraft-, nett- og fjernvarme selskap. I MAIK har vi skilt ut denne delen av verdikjeden som eget område. Dette fordi vi vet hvor viktig det er med fag- og systemkunnskap samt god kjennskap til verdikjeden. Teamet hos oss håndterer innbetalinger og remittering i tillegg til utsendelse av purringer, inkassovarsel og oversendelse til inkasso.

Med en stor og variert kundeportefølje sikrer vi opprettholdelse av kompetanse og kompetansedeling samt kontinuerlig fokus på effektivitet og forbedring.

Sammen med våre kunder legger vi opp rutiner for å optimalisere pengeflyten. Våre kunder har ulike ønsker og behov – vi strekker oss langt for å tilfredsstille alle.

Bruk oss gjerne som diskusjonspartner for hvordan dine prosesser kan løses best mulig.

Kontakt oss via kontaktskjema for videre dialog.

Produkter

VÅRE TJENESTER

Ustekveikja Energi AS

Dette er en profesjonell gjeng. De leverer tjenester blant annet innen fakturering og innfordring; dette er de oppgavene vi lenge har ønsket å få satt ut. Etter at MAIK overtok disse oppgavene har jeg merket endringen på huset veldig godt.