Vår kompetanse og erfaring gjør oss til en god samarbeidspartner innen IT og systemleveranser for kraftselskap og nettselskap. Våre tilpassede og fleksible IT-system er med på å sikre stabilitet og tilgjengelighet i energibransjen. Gode digitale løsninger gjør driften mer effektiv, kundene mer fornøyde og kan redusere kostnader. MAIK hjelper deg med IT-løsninger tilrettelagt for ditt selskap.

Sats på IT og systemleveranser du har bruk for

Vi i MAIK jobber med små og store nettselskap og kraftselskap. Vår store kjennskap til kraftbransjen kommer til god nytte når vi utvikler IT-løsninger for kundene våre.  Vi kjenner til utfordringer og reguleringer innen energisektoren og kan lage IT-system tilpasset de ulike nettselskapene og kraftselskapene. IT-avdelingen vår består av utviklere, analytikere og erfarne prosjektledere. Vi kan drifte og gjøre daglig support og oppfølging av systemene. I tillegg utvikler vi spesialtilpassede løsninger for våre kunder, det kan være integrasjoner, rapporteringsløsninger eller andre løsninger som
effektiviserer og forbedrer driften hos våre kunder. Vår dataanalytiker kan også bistå med tunge og dyptgående analyser når det er behov for dette.

Våre erfarne utviklere kan bistå med utvikling av nye tjenester og systemløsninger tilpasset kundens behov.

Kompetent prosjektledelse

Ved overgang til- og innføring av nye system og IT-verktøy i bedriften din, er det godt å ha noen som har ansvaret for prosjektledelse.

Hos MAIK finner du dyktige prosjektledere som kan hyres til alle typer kundeprosjekt, slik som konverteringsprosjekt og implementering av nye IT-løsninger.

Prosjektlederne hos MAIK er sertifiserte innen Prince2-prosjekttmetodikk.

Leverer mange IT-tjenester

IT-avdelingen har en rekke leveranser. Her er noen av dem:

 • Integrasjon og fagsystemer
 • Test, konfigurering og implementering av fagsystemer
 • Rapportering, utvikling og implementering av dashbord.
 • Onboardingsløsning for sluttkunder
 • API løsninger
 • Datavarehusløsninger.
 • Bistand til valg og innkjøp av fagsystemer

Vi leverer drift av IT-løsninger inkludert opplæring, vedlikehold og support.

Overgang til ny systemportefølje

Energibransjen og systemene som benyttes er i endring. Vi ser at det kommer nye aktører og systemer. Det er en overgang fra store tunge systemer som dekker hele verdikjeden til lette modulbaserte systemer som driftes i skyen. Maik bistå med valg av systemportefølje, implementering og tilpasning av systemer og integrasjoner. Dette er komplekse prosesser som krever båe IT- og domenekunnskap. Maik kan bistå med valg og implementering av:

 • Avregning/faktura/reskontromodul
 • CRM system
 • Måleverdisystem
 • Elhub integrasjon
 • Installatørmelding
 • Tilsyn
 • Arbeidsordre
 • Komponentregister

Dashbord – nyttiggjøring av data

MAIK har utviklet et sett med standarddashbord som kan tilpasses ditt behov.

Et dashbord viser innsamlede data fra flere systemer på en måte «alle» kan forstå. Tilgjengeligheten blir bedre, og du kan nyttiggjøre deg dataene på en god måte.

Dashbordet kan brukes til mye og gi deg en god oversikt når det gjelder kunder, økonomi og produktlønnsomhet. Det kan også brukes innen personal, for eksempel fravær og sykdom i bedriften.

Et dashbord oppdateres løpende og vil alltid ha oppdaterte tall.

System for vannmåling i kommuner

Selv om vi i MAIK har spesielt god kjennskap til kraftbransjen, har vi også kunder fra andre sektorer og næringer. Vår erfaring fra energibransjen har vi benyttet til å hjelpe kommuner med installering og drift av infrastruktur for vannmålere.

MAIK bistår med ulike tjenester rundt vannmåling. Blant dem er prosjektledelse ved installering av infrastruktur, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyser og varslingssystem. I tillegg kan vi tilrettelegge system for fakturering og overvåking.

For innsamling av måleverdier fra digitale vannmålere benyttes et egetutviklet system for målerdata. Her samles data inn, kvalitetssikres og rapporteres videre. Systemet er skybasert og har standard APIer for utveksling av data med kommunenes andre IT systemer, f.eks avgiftssystemer.

Ønsker kommunen godt tilgjengelige data, kan vi lage dashbord som gjør det enklere å nyttiggjøre seg de innsamlede vanndataene.