Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

KONSULENT/
MAIK kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret i energibransjen

MAIK har ansatte med lang erfaring fra energibransjen. Vi arbeider med alle prosesser for kraft- og nettselskaper. MAIK kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret i energibransjen. For å belyse bredden i vårt engasjement nevner vi:

  • Vi har gjennomført seks konverteringer til ElWin og solid erfaring med å kjøre i gang med ElWin som kundesystem. Vi utfører i dag tjenester i åtte separate installasjoner av kundesystemet ElWin.

 

  • MAIK har hatt prosjektlederansvar for gjennomføring av AMS på Hvaler utenfor Fredrikstad med bytte av over 8.000 målere. I dag samler vi inn timesverdier fra disse målerne daglig. Vi har også opparbeidet oss god kunnskap om andre nytteverdier i forbindelse med AMS.

 

  • MAIK er med i et industrielt forsknings og utviklings prosjekt (IFU-prosjektet) med eSmart Systems, Fredrikstad Energi og Sogn- og Fjordane Energi for å utvikle framtidens systemløsning for nett- og kraftselskaper. Dette er et spennende prosjekt hvor ny teknologi tas i bruk for å skreddersy smarte løsninger etter våre og våre kunders behov.

Bruk oss gjerne som diskusjonspartner for hvordan dine prosesser kan løses best mulig.

Ring eller kontakt oss via kontaktskjema for videre dialog.

Fagansvarlig
Syed Fida Ul Hassan
Telefon: 918 04 393

 

Produkter

VÅRE TJENESTER

Statkraft Varme AS

MAIK leverer tjenester innen måleverdihåndtering, avregning og innfordring til Statkraft Varme.