Måleravdelingen i MAIK består av personer med lang erfaring fra bransjen. Vi har kompetanse på alle fagområder knyttet til måleverdier og markedsprosesser mot Elhub.

Håndtering av målerverdier – ulike oppgaver

 I målerverdihåndtering inngår blant annet disse aktivitetene:

  • Oppfølging og kontroll av alle meldinger som går mellom Elhub og KIS systemet
  • Leverandørbytte /opphør
  • Anleggsovertagelse/flytting 
  • Oppdatering av kundeinformasjon 
  • Oppdatering av målepunktinformasjon (målebytter, måleserie og  avregningsform) 
  • Måleverdier, både timeverdier og målerstander
  • Videre omfatter tjenesten daglig import av nye kontrakter fra Elhub

For Elhub prosessene følger vi opp alle feil og avvik som oppstår. 

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for å diskutere måling. Enten dere trenger diskusjonspartner, bistand i deler eller hele håndteringen av måleverdier, eller kun vil høre hva vi kan tilby. Vi tar gjerne en prat.

Ring eller kontakt oss via kontaktskjema for videre dialog.

Markedssjef: Lars Hasselgård

Bruk oss gjerne som diskusjonspartner for hvordan dine prosesser kan løses best mulig.
Ring eller kontakt oss for videre dialog.