Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

REGNSKAP/
MAIKs regnskaps- og økonomitjenester er en totalpakke som dekker hele økonomifunksjonen for bedriften.

Regnskapet inneholder viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling, og er et av de aller viktigste styringsverktøyene i en bedrift. Vi legger derfor stor vekt på at de regnskapene vi presenterer skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert.

 

Overlater du regnskapet til oss, gir vi deg oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften til enhver tid, sammenlignet med budsjett eller regnskapstall for tidligere perioder. Vi har også flere tekniske løsninger som gjør at jobben gjøres effektivt, og du kan få tilgang til data der du er, når du ønsker det!

 

Tjenester her kan være;

  • Fakturaskanning, elektronisk dokumentflyt og arkivering
  • Lønn
  • Løpende regnskapsføring
  • Avstemming
  • Periodeavslutning / månedsrapport
  • Likviditetsrapportering
  • Avgiftshåndtering
  • NVE-rapportering
  • Budsjettering
  • Offentlig regnskap / ligningspapirer

 

Bruk oss gjerne som diskusjonspartner for hvordan dine prosesser kan løses best mulig.

Ta kontakt med økonomisjef og autorisert regnskapsfører for mer informasjon:

Heidi Ustvedt
Tlf. 90 15 45 54

VÅRE TJENESTER

Fredrikstad Energisalg

Maik er hovedleverandør av tjenestene: måling, avregning/fakturering, innfordring, regnskap/lønn til  Fredrikstad EnergiSalg AS.