Vannmåling og installering av smarte vannmålere reduserer kostnader og sparer miljøet. Med MAIK som din partner innen vannmåling, tar vi ansvaret for installasjon av infrastruktur for innsamling og distribusjon av vanndata. Våre løsninger gir kontroll på forbruk og kostnader for innbyggerne, forbedret drift i kommunen og er bra for miljøet.

Smart vannmåling – våre tjenester

  • Prosjektledelse for installasjon av kommunikasjons-infrastruktur
  • Innsamling og lagring av vannverdier.
  • Analyser og tilhørende varslingssystemer.
  • Dashbord, fakturering og overvåkning.

 

Prosjektledelse ved installasjon av infrastruktur for vannmåling

Visste du at MAIK blant annet har vært ansvarlig for montasje og for å sette i drift 5000 vannmålere for Hvaler kommune og hele 100 000 strømmålere for NorgesNett?

Ved prosjektledelse for installasjon av infrastruktur tilknyttet vannmålere, vil MAIK være ansvarlig for nettverksplanlegging og en kvalitetssikret fremdriftsplan

Vi foreslår tekniske løsninger som passer din kommune.

Vi kan gi deg en god oversikt over hva som trengs for å komme i gang og etablere et korrekt kommunikasjonsoppsett med kommunens vannmålere. Ut fra geografi og terreng, foreslår vi tekniske løsninger som passer din kommune.

Innsamling av vannverdier og lagring av data

MAIK kan ta ansvaret for all kommunikasjon, innsamling og lagring av vannverdier fra kommunale vannmålere. Dette er verdier som vannforbruk, alarmer ved avvik, temperatur eller akustiske data. Innsamlet data organiseres, lagres og kvalitetssikres på en optimal måte slik at de er lett tilgjengelige for kommunen og gjør både drift og kontroll enklere.

I hele prosessen er alle data kryptert slik at kun kommunen og utviklere med krypteringsnøkler har tilgang på dataene. Dersom kommunen ønsker en kundeportal, får den enkelte innbygger tilgang til egne data.

Dashbord, fakturering og overvåkning

Ulike prosesser og rutiner innen kommunal drift, krever ulik informasjon. Vi i MAIK kan tilpasse dette etter behov ved å lage ulike visningsalternativ, såkalte dashbord, Disse dashboardene er tilpasset kommunens eller vann- og avløpsetatens ønsker.

Dersom kommunen din ønsker å koble egne vanndata sammen med andre driftssystemer i kommunen, kan MAIK sette opp en løsning med kundeportaler, håndtering av avgifter og fakturering og/eller koblinger mot data fra det kommunale ledningsnettet. Vi skreddersyr løsninger basert på kommunens ønsker og for å bidra til en best mulig drift og en optimal økonomi.

 

Produktsjef Vannmåling Kjartan Slang