VANNMÅLING/
MAIK har lang erfaring med måling av vannforbruk for Hvaler Kommune og har startet opp nye pilotprosjekter med Nesodden Kommune og Ski Kommune.

Vannmålerne kommuniserer via AMS målerne hos sluttbruker. Måleverdier med timesoppløsning (stander pr time) innhentes hvert døgn.

MAIK håndterer nå innsamling av måleverdier for vann, validering og estimering samt håndtering av alarmer og hendelser fra vannmålerne. Hvaler Kommune har hatt stor nytte av løsningen, det er allerede avdekket flere vannlekkasjer hos kommunen som følge av de nye systemet.

Vi bruker de samme IT-systemer og infrastruktur som benyttes ved innsamling av måleverdier fra automatiske strømmålere (AMS). Dette er samfunnsmessig rasjonelt og helt unikt i Norsk sammenheng.

Hvaler kommune har nå skiftet ut over 4.700 vannmålere.

Som en direkte konsekvens av at de har fått en smart vannmåler, har de til nå oppdaget og fått varslet flere kunder om en pågående vannlekkasje på eiendommen. I ett tilfelle dreide det seg om en hytteeier som bor i utlandet. De fikk varslet og det viste seg snart at det rant ut tre kubikk i døgnet når hytta står tom. Dette tilsvarer 1278 kubikk i året og ville i verste fall betydd en regning rett i underkant av 50.000 kroner for den uheldige hytteeier. Heldigvis ble lekkasjen oppdaget, eier ble varslet som igjen fikk bestilt rørlegger.

I dag får VA avdelingen i Hvaler Kommune varsel når det er unormalt høyt forbruk av vann over tid.

Se vår film for mer informasjon om våre innovative og kostnadseffektive løsninger innen vannmåling.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PGa3mK7iIow[/embedyt]

Bruk oss gjerne som diskusjonspartner for hvordan dine prosesser kan løses best mulig.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan levere innen vannmåling?

Last ned vårt produktark om Vannmåling her:

Ta gjerne kontakt med oss:

Lars Hasselgård,
e-post: lars.hasselgard@maik.no
tlf. 918 17 467

Morten Østerud,
e-post morten.osterud@maik.no
tlf. 910 06 190.

VÅRE TJENESTER

Måling maik-ikon

MÅLING

Fakturering ikon

FAKTURERING

Inkasso ikon

INKASSO

Innfordring ikon

INNFORDRING

KONSULENT

VÅRE TJENESTER