MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper i Norge og har bransjens mest komplette tjenestespekter.

VÅRE TJENESTER

Måling maik-ikon

MÅLING

Fakturering ikon

FAKTURERING

Inkasso ikon

INKASSO

Innfordring ikon

INNFORDRING

KONSULENT

VÅRE TJENESTER

Dagens marked utfordrer nett- og kraftselskaper til stadig å tenke effektivisering og reduksjon av kostnader.

Aktuelt

Elhub i full drift

  • Aktuelt MAIK
Elhub er fra 18. februar 2019 i full drift. Alle leverandørbytter og flyttinger samt oppdatering av kunde- og målepunktinformasjon går via Elhub. Nettselskapene sender nå alle måleverdier til Elhub, kraftleverandørene vil motta alle sine måleverdier fra Elhub. Innføring av Elhub...

Forsinkelsesrenten øker til 8,75% fra 1. januar 2019

  • Aktuelt MAIK
Nyhet vedr. renten! Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent fra 1. januar 2019. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/

MAIK vil bistå Voss Energi med Elhub forberedelser

  • Aktuelt MAIK
Voss Energi har valgt MAIK som tjenesteleverandør i arbeidet med forberedelsene mot Elhub. MAIK vil blant annet bistå Voss Energi med tjenester knyttet til datakvalitet, milepæl M11, generalprøvene mot Go-Live samt bistand i forbindelse med oppstart av Elhub i februar...

JEVN STRØMREGNING

GJENNOMFAKTURERING

VANNMÅLING

Ønsker du brosjyren i hånden? Bestill brosjyrer her.