AdobeStock_616628680-2
Fakta

Rettsgebyr og rentesats endres i 2024

Fra 2024 er rettsgebyret endret fra kr 1 243,- til kr 1 277,- som innebærer at en rettslig pågang blir noe dyrere. Rentesatsen oppjustert fra 11,75% til 12,50%. Inkassosatsen på kr 700 ,-  er uendret og det betyr at purregebyret fortsetter med kr 35,- og salæret mot sluttkunder er uforandret.

Kontakt oss

Start en dialog

Har du fått inkassobrev fra oss, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Det kan være mange årsaker til at du ikke har betalt. Kanskje det hele skyldes en forglemmelse, mangel på informasjon eller kanskje du er i en situasjon akkurat nå hvor økonomien din ikke strekker til for å betale alle regninger. Ved å kontakte Maik inkasso kan vi starte en dialog for løsning.

Alle ansatte i Maik inkasso har mange års erfaring i å snakke med mennesker. Uansett hva som er årsaken til at du ikke har betalt, vil vi alltid forsøke å løse saken – sammen med deg.

Dialog
Inkasso

Vi får ofte spørsmål om

Ta kontakt med oss om du ikke finner svaret ditt på våre hjemmesider. 

Hva skjer om jeg ikke betaler fakturaen?

Aktive strømavtaler kan sies opp av oppdragsgiver og aktive nettanlegg kan stenges av netteiere dersom flere fakturaer ikke blir betalt. Maik inkasso kan benytte rettsapparatet for å inndrive pengene dersom vi ikke får kontakt med deg. Vi oppfordrer deg som skyldner til å ta kontakt for en løsning.

Jeg mener at det er feil på fakturaen. Hva gjør jeg?

Dine innsigelser bør sendes til oss på e-post: inkasso@maik.no så fort som mulig. Det er fint om du har mulighet til å legge ved kopier av dokumenter i e-posten. Synspunktene dine presenteres oppdragsgiveren, så vil vi gi deg en tilbakemelding så raskt som mulig. Betalingsanmerkning blir ikke registrert på uavklarte tvisteforhold.

Når oppstår en betalingsanmerkning?

Her er det forskjellige regler for om du er forbruker, eller kravet rettes mot et foretak. Ved forbrukerkrav som ikke er omtvistet, registreres betalingsanmerkning 30 dager etter rettslig pågang, eller ved misligholdt avdragsordning. I næringskrav registreres betalingsanmerkning 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt.

Hvor finner jeg en kopi av fakturaen?

Fakturakopi finner du på Din side hos oppdragsgiver.

Er det mulig å få en betalingsutsettelse?

Dersom du har en aktiv strømavtale eller nettavtale, kan vi ikke gi deg en betalingsutsettelse. Grunnen er at mottar en ny faktura løpende hver måned. Har du ikke en aktiv avtale, kan du søke om betalingsutsettelse via maikinkasso.no eller sende en e-post til inkasso@maik.no.

KID-nummeret fungerer ikke. Hva gjør jeg?

Dersom du har en bindestrek på slutten av KID-nummeret, så fungerer dette som et siffer. Legg også inn dette når du betaler fakturaen. Dersom det fortsatt er problemer, kan du betale uten KID-nummer, men sett i så fall inn saksnummeret som referanse.

Hvorfor purrer dere på restkrav når jeg har betalt?

Dersom du har betalt fakturabeløpet etter at fakturaen er registrert til inkasso, vil vi purre på de påløpte renter og omkostninger.

Hvordan kan jeg få en oversikt over all min gjeld hos Maik inkasso?

Logg inn. Brukernavn og passord er sendt deg på betalingsoppfordring, men dersom du ikke har opprettet ditt eget passord, vil det vi har sendt bli ugyldig etter en viss tid. Ta kontakt med Maik inkasso for nytt passord. Det er også mulig å logge seg inn med BankID, men dette krever at Maik inkasso har hele personnummeret ditt, og det er ikke alltid dette er logget hos oss.

Er det mulig å inngå en avdragsordning?

Dersom du har en aktiv strømavtale eller nettavtale, kan vi ikke inngå en avdragsordning da du vil motta en ny faktura hver måned. Har du ikke en aktiv avtale, kan du søke om avdragsordning via maikinkasso.no eller send en e-post til inkasso@maik.no

Hvordan kan jeg betale inkassosaken?

Det er flere metoder: Du kan betale til kontonr. 6108 05 01527 med eller uten KID-nummer. Du kan ringe oss for å få tilsendt en SMS med en betalingslink til Vipps, Visa eller Mastercard.

Hva er salærsatsen?

Du kan laste ned en pdf med oversikt over hvilken inkassosats som gjelder. Du finner satsene på www.virke.no/bransjer/inkasso.

Når øker salæret (fordobling)?

Inkassosalæret fordobles på dag 43 fra dato på betalingsoppfordring. Dette er i henhold til inkassoforskriftens §2-3.

Hva er forsinkelsesrente?

Denne renten styres av en egen lov: Lov om renter ved forsinket betaling. Satsen kan endres to ganger i året og gir en kompensasjon til fordringshaver når gjelden er forfalt og ubetalt. Rentebeløpet du kreves for er oppgitt i brev og på «min side».

Kan jeg få utsette eller dele opp krav?

Om du skyldner penger på en aktiv strømavtale eller aktiv nett, så må du betale deg ajour på det som ikke er sendt til inkasso. Dette er for at din aktive avtale skaper ny regning hver måned over ditt forbruk og vi ønsker ikke at din gjeld skal øke.

Har du ikke lenger en aktiv avtale, kan vi gjerne dele opp saken i avdrag. Send ditt forslag til inkasso@maik.no, logg deg inn på «min side» eller ring oss på 2149 6060.

Hvorfor får jeg henvendelser selv om jeg har betalt?

Logg deg gjerne inn og sjekk saldoen på saken for ofte gjenstår det noe å betale. Du kan også ringe oss på 21 49 60 60 og vi vil gi den en komplett forklaring.

Hvorfor har dere registrert betalingsanmerkninger på meg?

Om vi har inngått en avdragsordning du ikke har overholdt eller vi har sendt saken til forliksråd eller namsmannen, så vil du få registrert en anmerkning.

Denne vil bli fjernet så fort kravet er betalt. Ta kontakt med oss for en løsning.

Finanstilsynet

Maik inkasso har inkassobevilgning fra Finanstilsynet som har bestemt retningslinjer for bransjen. Les mer om finanstilsynet på deres hjemmeside.

Les mer

Virke inkasso

Virke inkasso er bransjeforening for inkassoselskaper der Maik er medlem. 

Les mer

Forbrukerrådet

På forbrukerrådet sin side kan du lese råd som hjelper deg dersom du har fått inkassobrev.

Les mer