Effektive kundeprosesser

Vi reduserer dine kundekostnader

Effektiv drift er avgjørende for alle nettselskaper. Kostnader knyttet til kundeprosesser er en vesentlig del av driftsbudsjettet. Maiks tjenester bidrar til å holde kostnadene nede, og sørge for gode, effektive prosesser som ivaretar kundetilfredshet, kostnadsfokus og nettselskapets effektivitet. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan bidra til ditt selskaps effektivitet.

black_icon_transparent_background

Trygghet

Dine kunder og fakturaer er i trygge hender hos oss. Med 20-års erfaring fra avregning og fakturering av nett og strøm kan vi faget, og legger stolthet i kvalitet.

black_icon_transparent_background

Kompetanse

Vi vil alltid svare på dine henvendelser, raskt og presist. Med erfaring og alltid oppdatert kompetanse på reguleringer og krav er vi en kompetansepartner kundene våre setter pris på.

white_icon_transparent_background

Tilgjengelighet

Våre tjenester er forretningskritiske for kundene våre. Våre kunder har faste saksbehandlere og kontaktpersoner hos oss, og vi kjenner våre kunder.

black_icon_transparent_background

Fleksibilitet

Energibransjen endrer seg, noen ganger veldig raskt. Vi er vant med å tilpasse oss på vegne av våre kunder. Vår kompetanse og erfaring samlet på tvers av kunder og aktører gjør oss til en allsidig og fleksibel partner.

“Trygghet i leveransen. Trygghet i å ha viktig og riktig kompetanse i ryggen. Med Maik har vi mye kompetanse uten å ha alle ressursene selv, vi har dermed "flere kollegaer" å spille på.”

Therese Nordnes - Norgesnett

Våre tjenester

Maik er eksperter innenfor energi. Vårt spesialiserte fokus resulterer i effektive prosesser og et sterkt engasjement for sluttkundens behov. Denne ekspertisen og kundesentrerte tilnærmingen gjør oss til en ideell tjenesteleverandør også for andre bransjer. Vi betjener flere kunder utenfor energisektoren, som verdsetter vår kompetanse og dedikasjon til å ivareta deres sluttkunders interesser.

Måleverdi og meldingshåndtering
Måleverdi- og meldingshåndtering

Maik sikrer flyt av måleverdier fra kundens innsamlingssytem til både Elhub og kundesystem. Vi kontrollerer avvik, håndterer plusskunder, importerer kontrakter og følger opp markedsmeldinger.

Les mer

Avregning, fakturering og innfordring
Avregning, fakturering og innfordring

Avregning er grunnlaget for rask og korrekt fakturering. Maik kontrollerer kundedata, priser og forbruksdata. Vi håndterer avvik, bygger produkter og tariffer samt gjør energiavregning på både hovedmålere og undermålere.

Les mer

Kundesenter
Kundesenter

Maik kundesenter tilbyr rask og god respons på kundehenvendelser på telefon, e-post og chat. Kompetente kundebehandlere svarer direkte på dine sluttkunders spørsmål knyttet til faktura, strømstøtte og mye mer. 

Les mer

inkasso
Inkasso

Maik Inkasso håndterer innfordringsprosess på vegne av våre kunder, inkludert stenging for nett. Vi er personlige, løsningsorienterte og profesjonelle, og har som mål å løse saker med fornøyde kunder og sluttkunder.

Les mer

Dashboards
Dashboards

God visualisering av data er en nøkkel for god innsikt og rette beslutninger. Vi bygger dashboards til våre kunder, og vedlikeholder og drifter dem.

Les mer

integrasjoner
Integrasjoner

Stabil flyt av data mellom systemer er en forutsetning for god bruk av data. Vi tilbyr et bibliotek av integrasjoner og APIer på behov relatert til kundedata.

Les mer

Rådgivning
Rådgivning

Maik har lang erfaring med systemer, prosesser, reguleringer og andre behov. Vi er et bredt sammensatt team med kompetanse på avregning, økonomi, prosjektledelse, anskaffelse og implementering av kundesystem.

Les mer

avregning for borettslag
Avregning for borettslag

Borettslag og sameier kan ha egne behov og krav knyttet til avregning og fakturering av energibærere. Maik har laget løsninger både for samlefaktura og for håndtering av hovedmåler og undermålere.

Les mer

Fakta

Dette sier Norgesnett om Maik

"Vi outsourcet til Maik i 2003. Maik holder et bra kostnadsnivå og tjenestene ruller og går med lite feil og lite avvik. Dette er viktige elementer for oss; lave kostnader og lite feil har bidratt til at vi nå er blandt Norges mest effektive nettselskaper. Vi føler i stor grad at vi drar nytte av Maik sin leveranse."  Vidar Kristoffersen Administrerende direktør for Norgesnett

AdobeStock_230256952
animation_pulse_SingleColorHex1_x4fqmce1w (1)-kopi 2
Om oss

20 års erfaring

Samme faglige tyngden, men i ny drakt.  Siden etableringen av selskapet i 2003, har Maik levert løsninger for nettselskap, strømselskap og fjernvarmeselskap. Vår inngående kunnskap og langvarige erfaring gjør oss til en solid partner i energibransjen. 

Vi forstår betydningen av å fokusere på kjernevirksomheten. Våre tjenester er designet for å frigjøre våre kunders potensial, slik at de kan konsentrere seg om det de gjør best.  Ønsker du å lære mer om Maik? 

Nyheter

For energibransjen

Fair Group kjøper Maik AS fra Fredrikstad Energi
Fair Group kjøper Maik AS fra Fredrikstad Energi
19 juni, 2024

Fair Group AS har på kort tid vokst til å bli Norges femte største distributør av fakturaer og tredje største inkassosel...

Lyst på nyheter rett i innboksen?