Slik behandler vi personopplysningene

Maik er opptatt av å ivareta personvernet ditt og alle opplysningene er trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel fødselsnummer og kontaktinformasjon.

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at Maik skal kunne utføre juridiske forpliktelser og gi deg god kundebehandling. Det kreves ikke samtykke for at Maik inkasso skal kunne utføre de forpliktelser vi har overfor våre kunder eller dele informasjon overfor godkjente tredjeparter.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre tjenester innenfor måling, avregning, fakturering og inkasso.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Hos oss er behandlingsansvarlig administrerende direktør i Maik.

Hvordan innhenter vi dine personopplysninger?

Maik innhenter som regel personopplysninger fra andre kilder og ikke direkte fra deg. Dette er eksempelvis fra våre kunder (din avtalepart), fra kredittinformasjonsregistre, offentlige registre eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre produkter og tjenester.

Dette er informasjon vi kan innhente:

• Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, og navn
• Kontaktinformasjon: Telefon-/mobilnummer, e-postadresse og postadresse
• Finansiell informasjon: Betalings-/transaksjonsdata, kreditthistorikk som betalingshistorikk, informasjon om gjeld, inntekt eller formue.
• Informasjon om målepunkt og strømforbruk
• Lovpålagte opplysninger der det er pålagt
• Informasjon du selv har utlevert til Maik

Registrerer du deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig innlogging, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir for det.

Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier, sender oss en epost, bruker vår chat eller fyller ut en kundeundersøkelse.

Vi anbefaler at du aldri sender fødselsnummeret eller sensitive opplysninger som e-post. Send i stedet slik informasjon via innloggede sider eller per brev.

Cookies og lignende teknologier

Hvis du bruker vår nettside samler vi informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på din datamaskin, nettbrettet eller mobiltelefonen for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Informasjonskapsler er ikke skadelige; de er ikke dataprogrammer og kan ikke brukes til å distribuere datavirus.

Du kan endre innstillingene for informasjonskapsel og også velge å konfigurere nettleseren din på en slik måte at ikke-funksjonelle cookies blir nektet.

Hva bruker vi dataene til?

MAIK har avtaler med energiselskaper og på bakgrunn av disse, behandler vi personopplysninger om deg for bl.a. fakturering og innfordring av forfalte fakturaer.

Vi innhenter kun informasjon som er relevant for ovennevnte, men dersom vi blir informert om sensitive personopplysninger, har MAIK innført sikre rutiner for å ivareta også slik informasjon. Sensitive opplysninger vil ikke blir registrert med mindre det har stor viktighet og relevans for fakturaoppfølgingen.

Å administrere tjenesteavtalen (oppfylle en kontrakt)

Inkassovirksomheten vår behandler personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester. I tillegg er vi databehandler av personinformasjon på vegne av våre oppdragsgivere (din avtalepart).

Til nyhetsbrev og kundeanalyse (berettiget interesse)

Vi analyserer også generelle trender for betalinger og kundepreferanser slik at vi kan utvikle bedre produkter og tjenester. Vi bruker Google Analytics til å samle besøksstatistikk for å forbedre nettsiden vår. Datautveksling med andre Google-tjenester er deaktivert.

I tillegg kan vi bruke opplysninger om deg som kunde til å sende nyhetsbrev og nyttig informasjon i kundeforholdet. For å vite hva som er relevant for deg, kan vi bruke automatiske verktøy til å analysere dine personlige opplysninger.

Når vi er pålagt av myndighetene (rettslig forpliktelse)

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Når deler vi data med tredjepart?
Maik bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT- og betalingstjenester. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse partnerne. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Det stilles særskilte krav dersom vi inngår avtale med underleverandører utenfor EØS og EU. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) eller Privacy Shield med leverandøren for å sikre at personvernet og rettighetene til de registrerte er godt ivaretatt.

Maik må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, og andre tredjeparter som krever informasjon relatert til virke.

Hvordan ivaretar vi sikkerhet?

Maik tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk. Sentrale områder innen informasjonssikkerhet er blant annet risikovurderinger, avviksrapportering, tilgangsstyring og- kontroll, samt tekniske sikringstiltak som logging, backup og kryptering.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn og retting

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Mesteparten av informasjon vi har om deg som kunde, finner du ved å logge inn på «min side» på vår nettside. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med kundeservice og vi hjelper deg med innsyn. For utlevering av personinformasjon, trenger vi en skriftlig og undertegnet henvendelse fra deg. Svaret sendes til din folkeregistrerte adresse, alternativt via «Min Side». Svarfrist for henvendelser om innsyn er 30 dager.
Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Oppbevaring og sletting

Vi lagrer personopplysningene dine etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer. Når vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å lagre personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.
Vi kan bruke anonymiserte data til forskning og utvikling. Navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon vil da bli fjernet.

Dataportabilitet

Du kan be om at opplysningene om deg og din avtale overføres til en annen behandlingsansvarlig. Utlevering skjer da i et maskinlesbart format.

Henvendelser

Du kan ta kontakt med vår kundeservice: personvern@Maik.no dersom du vil ha mer informasjon om Maik sin behandling av personopplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Ved endringer, vil informasjon fortløpende fremkomme på våre hjemmesider.