Oops...
Slider with alias kurs9 not found.
Oops...
Slider with alias kurs10 not found.

Oops...
Slider with alias artikkel5 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel6 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel7 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel8 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel9 not found.
Oops...
Slider with alias artikkel10 not found.

Vi er din foretrukne digitale partner innen måling-, avregning-, fakturering-, inkassotjenester (MAFI).

 

Vi i MAIK har spesialisert oss på effektivisering av tjenesteflyten og oppgjørsrutinene i energibransjen. I dag er vi en totalleverandør som kan levere tjenester innen alle forretningskritiske arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper, i tillegg til at vi har en sterk faglig kompetanse.

Med digital partner mener vi automatiserte og selvbetjente løsninger for våre kunder. Vi skreddersyr løsninger tilpasset din virksomhet.

LEDERGRUPPEN

LEDERGRUPPEN

LEDERGRUPPEN

LEDERGRUPPEN

Karin Breen

Adm. Direktør
Mobil: 905 51 527
E-Post: karin.breen@maik.no

Lars Hasselgård

Markedssjef
Mobil: 918 17 467
E-Post: lars.hasselgard@maik.no

Heidi Ustvedt

Regnskap og økonomi
Mobil: 901 54 554
E-Post: heidi.ustvedt@maik.no

Tove Lautin

Leder innfordring og inkasso
Tlf. 21 49 60 60
E-Post: tove.lautin@maik.no

Per Gunnar Rækken

Leder Måling og AMS
Mobil: 958 11 605
E-Post: per.gunnar.raekken@maik.no

Syed Fida Ul Hassan

IT-sjef
Tlf. 918 04 393
E-Post: fida.hassan@maik.no

Cecilie Lunde

Leder produksjonsavdelingen
Mobil: 902 38 775
E-Post: cecilie.lunde@maik.no

Arnt Myklebost

Salgssjef
Mobil: 977 45 033
E-Post: arnt.myklebost@maik.no

LEDERGRUPPEN

LEDERGRUPPEN

Visjon – Vi skal være steget foran

I visjonen ligger en fremtidig idé om å skape glade og fornøyde kunder, utvikle de nyeste og mest effektive løsningene og gi kunden en optimal og god følelse av frihet og tilfredshet.

For de ansatte skal den fungere som en motivator og et fyrtårn, slik at alle ser kursen og har noe å strekke seg etter.

 

Våre kjernverdier er:

Pålitelig

Ved avregning og fakturering av våre kunders kunder er MAIK helt avhengig av å være pålitelige. Med «pålitelig» mener vi å ha høy troverdighet, tillit, levere kvalitet, opptre seriøst, ta samfunnsansvar, sikker levering, forutsigbar og en leverandør kunden kan regne med, stø kurs overfor både kunder og ansatte.

 

Kompetent

Med utviklingen i energibransjen med stadig høyere krav til teknisk kompetanse og utvikling må MAIK oppleves «kompetent». I dette ligger å levere høy kvalitet, fremstå med rett kompetanse.

 

Fremtidsrettet

Kundene vil vi skal være enda mer proaktive og vi knytter dette opp til å foreslå nye løsninger og tjenester. I dette ligger at MAIK må være «fremtidsrettet». I ordet fremtidsrettet forstås nytenkende, evne til å snu seg fort, vilje til å tenke utradisjonelt, ta i bruk ny teknologi, forretningsutvikling, nyskapende, lage bærekraftige løsninger/tjenester.

Nøkkeltall

Resultatregnskap 2020 2019 2018
Sum driftsinntekter 71 580 775 76 654 654 75 236 685
Sum driftskostnader 64 664 862 65 063 245 64 237 265
Driftsresultat 6 915 912 11 591 409 10 999 420
Ordinært resultat før skattekostnad 7 394 043 12 065 049 11 639 610
Ordinært resultat 6 054 823 9 615 847 8 956 191
Årsresultat 6 054 823 9 615 847 8 956 191

Credit Score Attest

Sertifiseringer

Vi er stolte over våre miljø- og kvalitetssertifiseringer! – En trygghet for våre kunder

Miljøfyrtårn

MAIK er sertifisert som Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å oppfylle bransjekravene til sertifiseringen har vi gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn leverer vi årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som stiftelsen sier på sine hjemmesider: «Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!»

 

Her ser du miljørapportene:

Miljorapport MAIK avd. Fredrikstad

Miljorapport MAIK avd. Vinterbro

 

Sellihca – Nordic Utility Qualification System and Vendor Database

MAIK er sertifisert i henhold til Sellihca Kvalifikasjonsordning. Sellihca er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske  energiselskap. Gjennom Sellihca gis leverandører på en enkel og strukturert måte mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap.

Sellihca er etablert i tråd med EU-direktivene og lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitene i energibransjen. Det er de deltakende energiselskaps målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i Sellihca. Hvert selskap står imidlertid fritt til å benytte alle de anskaffelsesprosedyrer som er tilgjengelige ifølge norsk lov og EU/EØS-reglene. Enkelte selskap er ikke underlagt EU’s regelverk, og vil benytte systemet som et felles leverandørregister.

Tradisjonelt har leverandører måttet gi informasjon om sitt tilbud av varer og tjenester til hvert enkelt energiselskap. Gjennom Sellihca er denne prosessen forenklet. Nå kan leverandøren forholde seg til en felles nordisk kvalifikasjonsordning, hvor de fleste større nordiske energiselskap deltar. Sellihca vil derfor være den viktigste innfallsport for leverandører som ønsker å tilby produkter og tjenester til den nordiske energisektoren.

Sellihca opereres fra Arendal (Norge), Stockholm (Sverige) og København (Danmark).

Her ser du sertifiseringen

Våre eiere

MAIK AS er 100 % eid av Fredrikstad Energi AS.