MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nettselskaper og kraftselskaper i Norge. Vi har bransjens mest komplette tjenestespekter.

MAIK springer ut fra et stort og rutinert energimiljø i Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2003 av folk med lang erfaring fra økonomisk logistikk innenfor kraftdistribusjon. Vi så etter muligheter for effektivisering av kraftleveransens sluttledd og ønsket å gå litt mot strømmen.

Vi mente at et spesialisert kompetansemiljø kunne gjøre jobben med innsamling av måleverdier, avregning, fakturering og innfordring (MAFI), bedre enn selve distribusjonsleddet. Og det stemte.

I dag er MAIK en helt selvstendig tjenesteleverandør med mange dedikerte medarbeidere som betjener en voksende kundeportefølje på energiselskaper med mange hundre tusen sluttkunder, men vi leverer også tjenester til andre bransjer og kommuner. Våre personalressurser og driftssystem er rigget for et tjenestevolum som er mer enn dobbelt så stort som i dag.

Vår visjon

Vår visjon er å være steget foran. I dét ligger en fremtidig ide om å skape glade og fornøyde kunder, utvikle de nyeste og mest effektive løsningene og gi kunden en optimal og god følelse av frihet og tilfredshet.

For de ansatte skal den fungere som en motivator og et fyrtårn, slik at alle ser kursen og har noe å strekke seg etter.

Våre kjerneverdier

Pålitelig – Ved avregning og fakturering av våre kunders kunder, er MAIK helt avhengig av å være pålitelige. Med «pålitelig» mener vi å ha høy troverdighet, tillit, levere kvalitet, opptre seriøst, ta samfunnsansvar, sikker levering, forutsigbar og en leverandør kunden kan regne med, stø kurs overfor både kunder og ansatte.

Kompetent – Med utviklingen i energibransjen med stadig høyere krav til teknisk kompetanse og utvikling, må MAIK oppleves «kompetent». I dette ligger å levere høy kvalitet, fremstå med rett kompetanse.

Fremtidsrettet – Kundene vil vi skal være enda mer proaktive og vi knytter dette opp til å foreslå nye løsninger og tjenester. I dette ligger at MAIK må være «fremtidsrettet». I ordet fremtidsrettet forstås nytenkende, evne til å snu seg fort, vilje til å tenke utradisjonelt, ta i bruk ny teknologi, forretningsutvikling, nyskapende, lage bærekraftige løsninger/tjenester.

Resultatregnskap 2022 2021 2020
Sum driftsinntekter 65 469 451 74 985 505 71 580 775
Sum driftskostnader 63 522 002 65 026 614 64 664 862
Driftsresultat 1 947 448 9 958 891 6 915 912
Ordinært resultat før skattekostnad 2 143 863 10 403 070 7 394 043
Ordinært resultat 1 640 417 8 330 893 6 054 823
Årsresultat 1 640 417 8 330 893 6 054 823

Vi er stolte over våre miljø- og kvalitetssertifiseringer! – En trygghet for våre kunder

Miljøfyrtårn
MAIK er sertifisert som Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å oppfylle bransjekravene til sertifiseringen har vi gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn leverer vi årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som stiftelsen sier på sine hjemmesider: «Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!»
Her ser du miljørapportene:
Miljorapport MAIK avd. Fredrikstad
Miljorapport MAIK avd. Vinterbro

Achilles – Nordic Utility Qualification System and Vendor Database

MAIK er sertifisert i henhold til Achilles Kvalifikasjonsordning. Achilles er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske  energiselskap. Gjennom Achilles gis leverandører på en enkel og strukturert måte mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap. Achilles er etablert i tråd med EU-direktivene og lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitene i energibransjen. Det er de deltakende energiselskaps målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i Achilles. Hvert selskap står imidlertid fritt til å benytte alle de anskaffelsesprosedyrer som er tilgjengelige ifølge norsk lov og EU/EØS-reglene. Enkelte selskap er ikke underlagt EU’s regelverk, og vil benytte systemet som et felles leverandørregister. Tradisjonelt har leverandører måttet gi informasjon om sitt tilbud av varer og tjenester til hvert enkelt energiselskap. Gjennom Sellihca er denne prosessen forenklet. Nå kan leverandøren forholde seg til en felles nordisk kvalifikasjonsordning, hvor de fleste større nordiske energiselskap deltar. Achilles vil derfor være den viktigste innfallsport for leverandører som ønsker å tilby produkter og tjenester til den nordiske energisektoren. Achilles opereres fra Arendal (Norge), Stockholm (Sverige) og København (Danmark).
Her ser du sertifiseringen

MAIK AS er 100 % eid av Fredrikstad Energi AS.

Ledergruppen i MAIK

Tina Marie Skagen
Adm. Direktør
Tove Lautin
Leder innfordring og inkasso
Jostein Martinsen
Leder leveranseavdelingen
Michael Ojiaku
Salgssjef