Tjenester

Måleverdi- og meldingshåndtering​

Nett
Kraft
Fjernvarme
Close Open Nett

Korrekt og effektiv håndtering av måleverdier er essensielt for driften for alle selskaper. Vi vil sikre sømløs flyt av måleverdier mellom kundens systemer, Elhub og KIS-system. Under følger eksempler på oppgaver vi i dag utfører for våre kunder. 

 • Innsamling av måleverdier for å sikre at det tilfredstiller kravene til Elhub
 • Balanseavregning i Elhubs aktørportal
 • Kontroll av mistenkelige verdier
 • Plusskunder
 • Gatelys
 • Kontraktimport 
 • Test av nye funksjoner hos Elhub
 • Oppfølging av alle markedsmeldinger

Vårt dedikerte team sørger for at alle prosesser utføres i samsvar med gjeldende bransjestandarder og reguleringer. Med vår ekspertise kan du være trygg på at oppgavene er i pålitelige hender. 

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan våre tjenester kan møte dine spesifikke behov. 

 
mål
Close Open Kraft

Korrekt og effektiv håndtering av måleverdier og markedsmeldinger er essensielt for driften for alle selskaper.  Under følger eksempler på oppgaver vi i dag utfører for våre kunder. 

 • Oppfølging av alle markedsmeldinger og prosesser hos Elhub
 • Kontraktimport
 • Smart onboardingløsning for sluttkunder
 • Oppfølging av manglende måleverdier mot nettselskaper
 • Test av nye funksjoner hos Elhub

Vårt dedikerte team sørger for at alle prosesser utføres i samsvar med gjeldende bransjestandarder og reguleringer. Med vår ekspertise kan du være trygg på at oppgavene er i pålitelige hender. 

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan våre tjenester kan møte dine spesifikke behov. 

 
mål
Close Open Fjernvarme

Korrekt og effektiv håndtering av måleverdier er essensielt for driften for alle selskaper.  Vi vil sikre sømløs flyt av måleverdier mellom kundens innsamlingssystemer og KIS-system. Under følger eksempler på oppgaver vi i dag utfører for våre kunder. 

 • Håndterer måleverdier og sikrer en sømløs prosess fra innsamling av målerverdier til inkasso
 • Kontroll og kvalitetssikring av måleverdier, inkludert korrigering av avvik
 • Kontraktshåndtering, målerbytter, måleroppsett og målernedtak
 • Energiavregning med hovedmåler og undermålere for å sikre at alle blir fakturert sitt faktiske forbruk
 • Eksport av data til tredjeparter

Vårt dedikerte team sørger for at alle prosesser utføres i samsvar med gjeldende bransjestandarder og reguleringer. Med vår ekspertise kan du være trygg på at oppgavene er i pålitelige hender. 

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan våre tjenester kan møte dine spesifikke behov.

 
mål
Trygghet i leveransen. Trygghet i å ha viktig og riktig kompetanse i ryggen. Med Maik har vi mye kompetanse uten å ha alle ressursene selv, vi har dermed "flere kollegaer" å spille på

Therese Nordnes - Norgesnett

Tjenester

Vi får ofte spørsmål om

Om du ikke finner svaret du lurer på her, så kontakt oss gjerne. 

Hva gjør jeg om jeg vil kjøpe dere tjenester?

Det er et smart valg! Ta kontakt med oss og så avtaler vi neste steg. 

Hvilket kundesystem leverer dere tjenestene deres på?

Vi er ikke låst til et KIS-system og kan levere tjenester uavhengig av kundesystem. Ta kontakt med oss og så kan vi sammen finne ut av hvordan vi best kan utføre tjenester for dere.  

Hvordan kan jeg få mer informasjon om deres tjenester?

Om du ikke finner all informasjon på vår nettside kan du kontakte oss og så svarer vi opp alt du lurer på. 

Hvor mye koster tjenestene deres?

Vi er konkurransedyktig på pris og kan tilby både fastpris og timepriser slik at det er forutsigbart for dere. 

Ta kontakt med oss, så kan vi gi dere en oversikt over hva slags priser vi kan tilby. 

Vi er interessert i å kjøpe deler av tjenestene deres, er det mulig?

Ja, dette er mulig. Flere av våre kunder gjør noe selv og får hjelp til andre ting.

Tilbakemeldingen vi får er at dette er veldig positivt slik at de kan kjøpe noen timer med kritisk kompetanse i stedet for å ansette et årsverk. 

 

Jostein Martinsen

Jostein Martinsen

Leder produkt og tjenester

Ønsker du en prat? 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale der vi kan gå gjennom deres behov! 

Mobil: +47 988 28 232

Våre tjenester

Maik er eksperter innenfor energi. Vårt spesialiserte fokus resulterer i effektive prosesser og et sterkt engasjement for sluttkundens behov. Denne ekspertisen og kundesentrerte tilnærmingen gjør oss til en ideell tjenesteleverandør også for andre bransjer. Vi betjener flere kunder utenfor energisektoren, som verdsetter vår kompetanse og dedikasjon til å ivareta deres sluttkunders interesser.

Måleverdi og meldingshåndtering
Måleverdi- og meldingshåndtering

Maik sikrer flyt av måleverdier fra kundens innsamlingssytem til både Elhub og kundesystem. Vi kontrollerer avvik, håndterer plusskunder, importerer kontrakter og følger opp markedsmeldinger.

Les mer

Avregning, fakturering og innfordring
Avregning, fakturering og innfordring

Avregning er grunnlaget for rask og korrekt fakturering. Maik kontrollerer kundedata, priser og forbruksdata. Vi håndterer avvik, bygger produkter og tariffer samt gjør energiavregning på både hovedmålere og undermålere.

Les mer

Kundesenter
Kundesenter

Maik kundesenter tilbyr rask og god respons på kundehenvendelser på telefon, e-post og chat. Kompetente kundebehandlere svarer direkte på dine sluttkunders spørsmål knyttet til faktura, strømstøtte og mye mer. 

Les mer

inkasso
Inkasso

Maik Inkasso håndterer innfordringsprosess på vegne av våre kunder, inkludert stenging for nett. Vi er personlige, løsningsorienterte og profesjonelle, og har som mål å løse saker med fornøyde kunder og sluttkunder.

Les mer

Dashboards
Dashboards

God visualisering av data er en nøkkel for god innsikt og rette beslutninger. Vi bygger dashboards til våre kunder, og vedlikeholder og drifter dem.

Les mer

integrasjoner
Integrasjoner

Stabil flyt av data mellom systemer er en forutsetning for god bruk av data. Vi tilbyr et bibliotek av integrasjoner og APIer på behov relatert til kundedata.

Les mer

Rådgivning
Rådgivning

Maik har lang erfaring med systemer, prosesser, reguleringer og andre behov. Vi er et bredt sammensatt team med kompetanse på avregning, økonomi, prosjektledelse, anskaffelse og implementering av kundesystem.

Les mer

avregning for borettslag
Avregning for borettslag

Borettslag og sameier kan ha egne behov og krav knyttet til avregning og fakturering av energibærere. Maik har laget løsninger både for samlefaktura og for håndtering av hovedmåler og undermålere.

Les mer